Poczta Polska: czekamy na rozstrzygnięcie w sprawie obsługi wymiaru sprawiedliwości

Sąd Okręgowy w Krakowie nie rozpoznał jeszcze skargi Poczty Polskiej na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej. Decyzja Sądu, o której informują dzisiaj media, dotyczyła jedynie pobocznego postępowania tj wniosku o zabezpieczenie roszczeń Poczty Polskiej. To rozstrzygnięcie nie ma żadnego wpływu na wynik postępowania w sprawie ze skargi PP.

W skardze Poczta Polska wskazała szereg zarzutów. W szczególności wątpliwości budzi możliwość spełnienia przez PGP jednego z podstawowych warunków przetargu, jakim jest wymóg dysponowania placówką pocztową w każdej gminie.

Poczta Polska podkreśla, że wykorzystuje wszelkie dostępne kroki prawne, by udowodnić swoje racje i przekonać, że obecnie jest jedynym podmiotem mogącym zapewnić bezpieczną realizację tak skomplikowanych zleceń, jak między innymi obsługa polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Poczta Polska jest operatorem wyznaczonym do świadczenia usług powszechnych, firmą działającą zgodnie z m.in. wymogami Ustawy Prawo pocztowe. Jest operatorem pocztowym, którego terminowość i jakość usług jest regularnie audytowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.