Poczta Polska: 1,3 mld zł na inwestycje w strategiczne obszary

Poczta Polska do 2017 roku chce przeznaczyć ponad 1,3 mld zł na sfinansowanie planu inwestycyjnego, w tym inwestycje kapitałowe w strategicznych obszarach. Nakłady inwestycyjne będą finansowane do 85% ze środków własnych.

Spółka stawia na rozwój rynku paczkowego, nowoczesnych usług bankowo-ubezpieczeniowych, logistyki a także komunikacji cyfrowej. Po 9 miesiącach 2013 r. wolumeny usług Poczty Polskiej na rynku paczkowym są wyższe o 12 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku, w tym wolumeny krajowych przesyłek kurierskich są wyższe o prawie 60 proc., niż rok wcześniej.

Poczta Polska jest dziś najpopularniejszą firmą logistyczną wśród firm branży e-commerce. Według "Raportu e-Commerce 2013”, przygotowanego przez Internet Standard w 2012 r., z jej usług skorzystało aż 57,8 proc. firm z tego segmentu. Poczta Polska właśnie uruchomiła innowacyjną ofertę pre-paid na paczki dla klientów i wydłużyła godziny nadań dla osób handlujących w sieci. Zmiany w ofercie paczkowej, elektronizacja kontaktu ze spółką, możliwość odprawienia paczki w domu i internetowe śledzenie przesyłek przekładają się na wzrost sprzedaży paczek.

Do końca 2013 roku Poczta Polska będzie miała 275 pocztowych stref finansowych i 280 mikroodziałów Banku Pocztowego. Do 2014 r. będzie łącznie około 1000 punktów dedykowanych sprzedaży usług finansowych. W tym roku pojawi się także około 70 placówek nowego typu, bez okienek, z pełną ofertą Grupy Kapitałowej PP. Klienci będą mogli korzystać także z samoobsługowych stref, w których przez całą dobę nadadzą przesyłkę i odbiorą list polecony za pomocą haseł SMS.

Wdrażane w Poczcie Polskiej zmiany przyniosły w 2012 roku poprawę najważniejszych parametrów finansowych w ujęciu porównywalnym, uwzględniającym dodatkowe koszty wynikające ze wzrostu składki rentowej (65 mln zł) oraz inwestycji w kapitał ludzki (około 86 mln zł). Celem przyjętej do 2017 roku strategii Poczty Polskiej i Grupy Kapitałowej jest osiąganie stabilnych wyników finansowych przy jednoczesnym ponoszeniu niezbędnych nakładów inwestycyjnych, co w istotny sposób ma wpłynąć na rozwój w najbardziej perspektywicznych obszarach rynku.

Wynik brutto Grupy Poczty Polskiej w 2012 roku wyniósł 163 mln zł, natomiast w ujęciu porównywalnym, uwzględniającym wzrost składki rentowej ZUS o 2 p.p. sięgnął 230 mln zł, co oznacza wzrost o 7% względem 2011 r.