Mamy stypendia dla najlepszych uczniów

Ruszyła kolejna edycja programu stypendialnego „Przekaz ku przyszłości”. W tym roku granty otrzyma 80 najlepszych uczniów. Dzięki wsparciu Fundacji „Pocztowy Dar” i jej darczyńców: Poczty Polskiej i Banku Pocztowego najzdolniejsi będą mogli przeznaczyć na zakup pomocy szkolnych, sprzętu muzycznego lub sportowego, czy opłacenie kursów językowych łącznie ponad 280 tys. zł!
    
W roku szkolnym 2013/2014 o stypendia edukacyjne w wysokości 3 500 zł mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych, którzy ukończyli czwartą klasę, uczniowie gimnazjów, a także uczniowie szkół średnich do dwudziestego roku życia. Przyznanie grantu uzależnione jest od udokumentowania bardzo dobrych wyników w nauce lub osiągnięć pozaszkolnych. Starający się o stypendium zobowiązani są także do przygotowania tzw. osobistego planu rozwoju. Wnioski stypendialne można nadsyłać do 15 sierpnia.

Wspieranie pasji wśród ludzi młodych, pomoc w rozwijaniu ich naukowych zainteresowań to bez wątpienia najlepsza inwestycja w przyszłość. To także wiele wzruszeń i osobistej satysfakcji z możliwości niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują i potrafią ją dobrze spożytkować. Zainteresowanie dwiema poprzednimi edycjami programu zmotywowało nas do dalszej pracy. Zachęcam uczniów i ich rodziców do składania wniosków do III edycji programu – mówi Katarzyna Mikołajczyk, Prezes Zarządu Fundacji „Pocztowy Dar”.

Więcej informacji o stypendiach można znaleźć na stronie internetowej Fundacji – www.pocztowydar.org.