Oświadczenie Jerzego Jóźkowiaka, Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A.

W nawiązaniu do artykułu w tygodniku "DoRzeczy" publikujemy oświadczenie Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A., Jerzego Jóźkowiaka.

Informuję, że moje oświadczenie lustracyjne zostało wypełnione zgodnie ze stanem faktycznym oraz przepisami prawa.

Jednocześnie informuję, że podpisałem deklaracje współpracy z wywiadem wojskowym, co było warunkiem wydania paszportu i uzyskania zgody na wyjazd do Szwajcarii w celu odbycia stażu zagranicznego w ramach współpracy z organizacją studencką.

Dodatkowo informuję, że nigdy nie podjąłem współpracy z organami bezpieczeństwa państwa PRL, w tym służbami specjalnym PRL, w szczególności nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa PRL.

Prawidłowość mojego oświadczenia lustracyjnego nigdy nie była zakwestionowana, w tym przez organy państwowe.