UKE: Poczta Polska coraz szybciej doręcza listy i paczki

Terminowość doręczeń listów nierejestrowanych i paczek pocztowych cały czas się poprawia – wynika z raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który zbadał szybkość działania  Poczty Polskiej w 2012 roku. Spółka poprawiła wskaźniki szybkości we wszystkich kategoriach. W przypadku paczek ekonomicznych terminowość jest bliska 100 proc.

Zmiana to efekt konsekwentnej realizacji strategii Poczty Polskiej. Jednym ze strategicznych priorytetów Spółki jest właśnie poprawa jakości usług i obsługi klienta, która mierzona jest m.in. wskaźnikami terminowości. Poprawa terminowości Poczty Polskiej możliwa jest dzięki udoskonalaniu zaplecza logistycznego. Firma dokonuje szeregu inwestycji  w infrastrukturę oraz zmian na poziomie logistycznym, które już dziś przynoszą wymierne korzyści. Do najważniejszych inwestycji zalicza się unowocześnianie węzłów ekspedecyjno-rozdzielczych, wymianę taboru samochodowego i zakup nowoczesnych technologii. W Poczcie od marca br. działa także Pion Operacji Logistycznych, który skupia wszystkie atuty logistyczne firmy w jednym miejscu.

Szczegóły dotyczące badania UKE znajdują się pod adresem:
http://uke.gov.pl/terminowosc-listow-i-paczek-w-2012-roku-12374  

****
Poczta Polska to firma posiadająca ponad 450 letnią tradycję. Zatrudnia ponad 90 tys. osób. Posiada sieć liczącą ponad 8300 placówek. Poczta Polska konsekwentnie realizuje strategię rozwoju do 2017 roku. Spółka buduje konkurencyjną i rentowną Grupę Kapitałową pocztowo finansowo-logistyczną oraz chce osiągnąć trwałą rentowność. Celem jest także poprawa jakości usług i obsługi klientów poprzez proponowanie im m.in. nowoczesnych produktów bankowo – ubezpieczeniowych oraz logistycznych w otwartych i przyjaznych placówkach.