Poczta Polska upamiętnia prof. Wiesława Chrzanowskiego

Poczta Polska przygotowała okolicznościowy znaczek, upamiętniający prof. Wiesława Chrzanowskiego, Marszałka Sejmu I Kadencji. Emisja trafi do obiegu 16 kwietnia - w dniu nadania jednej z sal Sejmu imienia Marszałka. 

Wiesław Chrzanowski był politykiem, profesorem prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Marszałkiem Sejmu RP I kadencji oraz współtwórcą i pierwszym prezesem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. W historii polskiej polityki zaznaczył się jako propagator tradycji narodowych oraz katolickich nauk społecznych. Za swoje zasługi został odznaczony Orderem Orła Białego, Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski oraz jednym z najwyższych odznaczeń watykańskich - Orderem Św. Grzegorza Wielkiego. Profesor był także Honorowym Obywatelem Warszawy.

Znaczek z wizerunkiem Marszałka o wartości 3,80 zł trafi do obiegu w nakładzie 300 tys. sztuk. Walor wydrukowany został techniką offsetową na papierze fluorescencyjnym, w formacie 43 x 31,25 mm. Emisji znaczka towarzyszyć będzie koperta i datownik FDC - Pierwszego Dnia Obiegu, stosowany w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

Projekt przygotowała Marzanna Dąbrowska, artysta-plastyk Poczty Polskiej.

Więcej informacji dotyczących nowych emisji oraz dostępnego asortymentu można znaleźć na stronie: www.filatelistyka.poczta-polska.pl