Poczta Polska doceniona za jakość zagranicznych usług kurierskich

Poczta Polska doceniona za jakość zagranicznych usług kurierskich

W rankingu Światowego Związku Pocztowego (UPU) podsumowującym 2012 rok, Poczta Polska została wyróżniona w kategorii jakość zagranicznych usług kurierskich (EMS). Spośród 205 monitorowanych krajów zajęła 8 miejsce, otrzymując tym samym złoty dyplom.

Ocenie w rankingu podlegały m.in. skuteczność doręczenia, rejestracja danych w systemach informatycznych, jak i efektywność procesu reklamacyjnego. W przedstawionych kategoriach poszczególne wyniki jakości usług  Poczty ocenione zostały na poziomie 95-99 %. W ubiegłorocznym rankingu, w tej samej kategorii Poczta Polska została nagrodzona srebrnym dyplomem.

Szybko i skutecznie         
Usługa kurierska EMS zapewnia dostarczenie przesyłki o wadze do 20 kg adresatom poza granicami Polski, w gwarantowanych terminach. Doręczenie do krajów europejskich następuje w ciągu 1-3 dni od wylotu samolotu z Warszawy, natomiast do krajów poza Europą w ciągu 3-6 dni od dnia wylotu.

Przesyłki EMS docierają do ponad 170 krajów. Specjalne oznakowanie gwarantuje im pierwszeństwo obsługi u wszystkich operatorów na świecie. Zamówienia usługi można dokonać faksem poprzez kontakt telefoniczny oraz mailowo. Przesyłki odbierane są bezpośrednio od nadawcy, można je także nadać w wybranych placówkach pocztowych.

Wzrost rynku usług kurierskich   
Wartość nadań zagranicznych paczek pocztowych wzrosła w zestawieniu roku 2012 do 2011 o 25%,
Wśród krajów, do których kierowanych jest najwięcej nadań znalazły się m.in. Wielka Brytania, Niemcy oraz Stany Zjednoczone.
Z kolei w odniesieniu do rynku krajowego, od początku 2013 roku Poczta Polska odnotowuje poprawę sprzedaży usług kurierskich realizowanych przez Pocztex – względem analogicznego okresu r. ub., tylko do lutego nastąpił 70% wzrost wyników sprzedaży.Światowy Związek Pocztowy (UPU) zrzesza obecnie 192 państwa,  promując współpracę międzynarodową
w zakresie usług pocztowych. Organizacja ustala jednocześnie standardy przesyłek pocztowych, dba o rozwój tych usług oraz stanowi pomoc techniczną dla państw, które są jego członkami. Polska jest członkiem UPU od 1 maja 1919 roku.