Komenda Główna Policji wybrała Pocztę Polską

W wyniku przetargu nieograniczonego Poczta Polska podpisała kontrakt o wartości 64,25 mln zł. Umowa z Komendą Główną Policji na usługi listowe i paczkowe obowiązywać będzie do końca 2015 roku.  

Wzmocnienie aktywności Poczty Polskiej w sektorze klientów instytucjonalnych i biznesowych jest efektem realizowanej strategii – Skutecznie identyfikujemy potrzeby rynku, dlatego też proponowana przez nas oferta cieszy się zainteresowaniem. Koncentrujemy się na podnoszeniu standardów oraz optymalizacji kosztów proponowanych rozwiązań – następstwem tych działań są zawierane kontraktymówi Łukasz Gołębiowski, Dyrektor Zarządzający Pionem Sprzedaży w Poczcie Polskiej.

Duży wpływ na konkurencyjność Poczty Polskiej ma terminowość dostarczania przesyłek. Od 2011 roku ulega ona ciągłej poprawie, czego dowodem jest ostatni raport UKE dotyczący szybkości doręczeń przesyłek listowych, jak i paczek pocztowych.    
- Efektywność usług Poczty Polskiej ma istotne znaczenie podczas negocjacji prowadzonych z podmiotami biznesowymi, a także podczas przetargów publicznych - podkreśla Łukasz Gołębiowski.         

Poczta Polska realizuje strategię        
 

Poczta Polska skutecznie walczy o klientów biznesowych i instytucjonalnych. Intensywne działania sprzedażowe Spółki na tym rynku przynoszą efekty. W ostatnim czasie Poczta Polska pozyskała ważnych klientów na rynku usług listowych i paczkowych. Są to przedsiębiorstwa z branż telekomunikacyjnej, kosmetycznej, a także instytucje finansowo-bankowe i duże sieci handlowe. Firma zwiększa swój udział w rynku proponując wymierne korzyści biznesowe m.in. konkurencyjne, rynkowe stawki i rozwinięty system logistyczny obejmujący największą w Polsce sieć placówek i służbę doręczeń.