E-kartka, e-znaczek, e-government – Poczta Polska zapowiada cyfrową rewolucję

- Rynek pocztowy w najbliższych latach czeka rewolucja. Listy i kartki prawie w całości przeniosą się do świata wirtualnego. Poczta Polska już dziś proponuje e-usługi dla biznesu, ale chce być także operatorem zapewniającym kontakt na styku obywatel – państwo – mówi Jerzy Jóźkowiak, prezes Poczty Polskiej.Poczta Polska szacuje,  że za pięć lat blisko połowa dokumentów z rejestrów centralnych (wypisy z gruntów, KRS-y) może być odbierana przez obywateli w placówkach pocztowych.

W najbliższych latach zastępowanie papierowej korespondencji komunikacją elektroniczną będzie coraz bardziej dynamiczne. Już dziś blisko 60% gospodarstw domowych posiada internet. – Chcemy wykorzystać potęgę internetu, i łącząc usługi pocztowe, finansowe oraz logistyczne stworzyć silną grupę kapitałową – mówi Jerzy Jóźkowiak. Już dziś oferta Poczty Polskiej w coraz większym stopniu bazuje na nowoczesnych sposobach komunikacji. Poczta wdraża nowoczesne rozwiązania by spełnić oczekiwania klientów na zmieniającym się rynku pocztowym. Spółka rozwija obszar e-usług, a pierwsze produkty jak poczta hybrydowa czy neokartka, będące połączeniem maila z tradycyjną korespondencją, są już dostępne dla klientów. Na coraz większą skalę pojawia się elektroniczne awizo, klienci mogą nadać przekaz pocztowy przez internet. Szereg produktów pocztowych można kupić w e-sklepie PP, a klienci bez wychodzenia z domu mogą poprzez specjalną aplikację wprowadzić dane o swoich przesyłkach do systemu poczty, skracając do minimum czas pobytu w placówce. Po nadaniu paczki mogą monitorować ją w internecie.
Poczta uczestniczy w rozwijającej się wymianie towarowej na odległość, czyli przede wszystkim handlu w sieci, który zapewnia dostęp do dóbr, które byłyby dla części osób trudno dostępne. Co więcej stymuluje rozwój przedsiębiorczości lokalnej szczególnie w małych miejscowościach, w tym e-commerce.

Hybryda czyli jak połączyć maila z tradycyjnym listem

Przesyłka hybrydowa to usługa polegająca na połączeniu elektronicznej procedury wysyłania listu z jego fizycznym dostarczeniem. Klient nadaje korespondencję w formie elektronicznej, natomiast Poczta drukuje, kopertuje, przekazuje do obrotu i dostarcza ją do adresata w gwarantowanym terminie. Poczta Polska jest pierwszą firmą na rynku, która oferuje możliwość nadawania hybrydowych przesyłek poleconych. Z tej usługi korzystają już pierwsi klienci biznesowi. Rozwiązanie oparte o pocztę hybrydową oferuje także neokartka.pl – serwis dla klientów indywidualnych. Jeszcze w tym roku klienci będą mogli skorzystać z szeregu innych e-usług takich jak eList czy eZnaczek.

Poczta - pośrednik na linii obywatel - państwo

Poczta, jako instytucja zaufania publicznego zapewniająca bezpieczeństwo i pewność dostarczania, uwiarygodnia e-korespondencję i jest naturalnym partnerem m.in. do przejmowania usług na linii obywatel-państwo. Potencjał tego segmentu jest znaczny – szacuje się że samych zaświadczeń z US wydaje się rocznie ok. 10 mln a wypisów z KRS czy KRK ok. 4 mln.

- Mamy największą sieć sprzedaży w kraju. Można powiedzieć, że jesteśmy wszędzie. To dzięki tej sieci przybliżymy administrację państwową Polakom. Chcemy stać się integralną częścią projektu e-government – zaznacza Janusz Wojtas, członek zarządu Poczty Polskiej, odpowiedzialny za sprzedaż i marketing. O co dokładnie chodzi? Poczta dzięki dostępowi do baz danych i systemów różnych organów państwa będzie mogła oferować obywatelom różnego rodzaju dokumenty – wypisy z rejestrów, KRS itd. Dzięki temu nie będą oni musieli jechać po nie do oddalonych miejscowości ale odbiorą je na najbliższej poczcie.  – Tym samy chcemy poszerzyć funkcje okienka pocztowego o elementy e-urzędu. Działa to już w poczcie czeskiej, gdzie wypis kosztuje równowartość 4- 5 euro. To mniej niż koszt dojazdu do większego miasta, gdzie znajduje się dostęp do takich baz. Taniej jest po prostu iść do placówki pocztowej – mówi Janusz Wojtas.


Czy w XXI wieku potrzebna jest jeszcze placówka pocztowa?

Mieszkańcy dużych miast, w których istnieje rozbudowana infrastruktura, traktują placówki Poczty jako jeden z wyspecjalizowanych punktów usługowych, o tyle w mniejszych miejscowościach, szczególnie na terenach wiejskich, dostęp do usług pocztowych a także finansowych umożliwia sprawne funkcjonowanie społeczności lokalnych. To nie tylko coraz bardziej poszukiwany pracodawca, ale również instytucja animująca życie społeczne.  - To, w jaki sposób jako społeczeństwo będziemy umieli ważyć racje rynku i dbałości o jakość życia społecznego, jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed Polską w dobie dynamicznej modernizacji początku XXI wieku – mówi Jerzy Jóźkowiak.
Poczta Polska nie zamierza odcinać klientom dostępu do swoich usług. Operator chce dalej oferować klientom nowoczesną ofertę pocztowo – finansową, ale  uzupełnioną o usługi ze styku obywatel – państwo. - Do tego potrzebne są usługi oferowane przez wszystkie spółki Grupy Kapitałowej – Bank Pocztowy czy Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Taka dywersyfikacja pozwoli Poczcie wywiązywać się z obowiązków nałożonych na firmę przez Prawo pocztowe, czyli oferować usługi pocztowe na terenie całego kraju – podkreśla Jerzy Jóźkowiak.