Opłacaj przesyłki nie wychodząc z biura

Poczta Polska udostępnia system zdalnego doładowywania maszyn frankujących. Teraz klienci Poczty Polskiej mogą łatwo i szybko przygotować listy do wysyłki.  

Maszyna frankująca to urządzenie umożliwiające masowe przygotowywanie listów do wysyłki. Posiadając maszynę do frankowania możemy samodzielnie nanieść znak opłaty za przesyłkę, korzystając z wbudowanych cenników dla kluczowych usług, datę nadania, nazwę nadawczej placówki pocztowej a także wprowadzić informacje o tym czy przesyłka ma zostać nadana jako priorytet. Poczta Polska zapewnia klientom korzystającym z nowego typu frankownic zdalne doładowanie konta, a także odpowiada za rozliczenie wysyłanych przesyłek na podstawie m.in. licznika wbudowanego w urządzenie.

Do końca 2012 roku konta frankownic, dopuszczonych przez Pocztę Polską do użytkowania, zasilane były wyłącznie za pomocą ręcznego przestawienia licznika przez uprawnionego pracownika Poczty. W tym celu klient musiał udać się do placówki pocztowej. Z nowym rokiem Poczta proponuje prostsze i szybsze rozwiązanie. Klient wpłaca środki na konto bankowe Poczty, a firma zdalnie doładowuje konto maszyny, bez konieczności wizyty w placówce. Frankownice nowego typu można już nabyć u dystrybutorów.