Poczta Polska: strategiczne podejście do nieruchomości

Poczta Polska porządkuje kwestie dotyczące posiadanych nieruchomości. Obiekty niewykorzystywane w działalności biznesowej będą sukcesywnie sprzedawane a pieniądze z transakcji posłużą na rozwój Spółki. W ramach procedury przetargowej, „pod młotek” pójdzie grunt przy ul. Chmielnej w Warszawie.

Poczta Polska chce dopasować swoje zasoby nieruchomości do aktualnych i zdiagnozowanych potrzeb biznesowych. Podejmowane działania nie tylko powinny wpłynąć na racjonalizację kosztów ale przede wszystkim mają służyć uwolnieniu zamrożonego w tym portfelu kapitału - aktywów na rzecz działań prorozwojowych Poczty Polskiej.

W konsekwencji przyjętego podejścia do restrukturyzacji portfela nieruchomości własnych, Poczta Polska zrezygnowała z budowy własnego biurowca na Chmielnej. Poczta przejściowo przeniesie swoją centralę do wieżowca INTRACO przy ul. Stawki w Warszawie w ramach zawartej umowy z Grupą Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Docelowo siedziba firmy ma znaleźć się w biurowcu przy ul. Domaniewskiej, który będzie zaprojektowany i wybudowany zgodnie z potrzebami funkcjonalnymi Poczty Polskiej.

Spółka zamierza ostatecznie ulokować swoją centralę w nowoczesnej powierzchni biurowej i dobrze skomunikowanej lokalizacji, poza ścisłym centrum, gdyż uznaje że jest to uzasadnione ekonomicznie i organizacyjnie. W konsekwencji wdrażanych działań, oznacza to możliwość optymalnego zagospodarowania nieruchomości własnych, które znajdują się w szczególnie atrakcyjnych lokalizacjach, także w ścisłym centrum Warszawy.

Działka na Chmielnej – atrakcyjny punkt w sercu miasta

Nieruchomość Poczty Polskiej położona w Warszawie, w południowo – wschodniej części dzielnicy Wola, przy ul. Chmielnej 75 róg ul. Żelaznej stanowi zwarty obszar niezabudowanego gruntu o powierzchni 10.533 m˛, w  użytkowaniu wieczystym.

Z uwagi na znakomitą lokalizację, dostępność komunikacyjną, sąsiedztwo nowoczesnej zabudowy biurowej, pełen dostęp do infrastruktury technicznej, możliwości inwestycyjne, a także stosunkowo duży obszar gruntu, nieruchomość jest jednym z nielicznych terenów w tej części miasta nadających się do zainwestowania na cele komercyjne, dla których optymalnym rozwiązaniem z uwagi na sąsiedztwo wydaje się zabudowa biurowa klasy A.