@@include('build/svg-sprite.svg')

Poczta Polska łączy e-mail z tradycyjnym listem

Jak połączyć maila z tradycyjnym listem? Odpowiedź na to pytanie ma już Poczta Polska. Spółka wprowadziła do oferty przesyłkę hybrydową – innowacyjną usługę dla klientów masowych. Z usługi korzystają już pierwsi nadawcy. Firma rozmawia z kolejnymi.

Jak to działa?

Przesyłka hybrydowa to usługa polegająca na połączeniu elektronicznej procedury wysyłania listu z jego fizycznym dostarczeniem. Klient nadaje korespondencję w formie elektronicznej, natomiast Poczta drukuje, kopertuje, przekazuje do obrotu i dostarcza ją do adresata w gwarantowanym terminie. Warto także zauważyć, że Poczta Polska jest pierwszą firmą na rynku, która oferuje możliwość nadawania hybrydowych przesyłek poleconych.

Zdigitalizowany proces nadawczy, łatwiejszy kontakt z klientem oraz gwarantowany termin doręczenia przesyłek to nie jedyne zalety nowej usługi. Przesyłka hybrydowa łączy w sobie formę poczty tradycyjnej (adresat otrzymuje wydrukowaną, fizyczną wersję korespondencji) z możliwościami, jakie oferuje technologia poczty elektronicznej: zarządzanie bazami danych klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, transfer danych z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, archiwizacja dokumentów oraz back-up w ośrodku rezerwowym.

Kto skorzysta?

Usługa przeznaczona jest przede wszystkim dla klientów generujących duże ilości rachunków i różnego rodzaju dokumentów – urzędów administracji państwowej i samorządowej, banków, operatorów telekomunikacyjnych, firm ubezpieczeniowych, spółdzielni mieszkaniowych, zakładów komunalnych, itp.

- Przesyłka hybrydowa to pierwsza tego typu usługa w ofercie naszej firmy. Skierowana jest do klientów biznesowych, przede wszystkim tych dużych, którzy nadadzą jednorazowo co najmniej pięć tysięcy przesyłek – mówi Agnieszka Piaskowska, dyrektor zarządzający Pionem Rozwoju Usług Pocztowych. - Od naszych klientów przyjmujemy elektroniczne pliki ze zleceniem przygotowania i doręczenia przesyłek. Na podstawie informacji z pliku drukujemy korespondencję, kopertujemy przesyłki i doręczamy w obrocie pocztowym do adresatów w całym kraju w formie tradycyjnej – dodaje Agnieszka Piaskowska.

E-usługi stanowią jeden z głównych obszarów rozwoju Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej, zapisanych w strategii Poczty Polskiej na lata 2011 – 2015. Celem Spółki jest uzyskanie pozycji wiodącego dostawcy bezpiecznej komunikacji elektronicznej i hybrydowej zarówno na rynku rodzimym jak i poza granicami Polski.

Wprowadzenie oraz konsekwentne poszerzanie oferty pocztowych e-usług stanowi jedną z odpowiedzi na zmiany zachodzące na rynku pocztowym. Z jednej strony mamy do czynienia z globalnym trendem związanym ze spadkiem przychodów z tytułu świadczenia tradycyjnych usług pocztowych. Z drugiej – czekająca nas liberalizacja rynku pocztowego wiąże się koniecznością poszukiwania nowych źródeł dochodów.