Zakończył się audyt postępowania na komputery

Uszczelnienie procedur, doprecyzowanie regulaminu zamówień oraz pouczenie pracowników realizujących przetargi to najważniejsze efekty audytu postępowania przetargowego na sprzęt komputerowy. Audyt był zlecony na wniosek Prezesa Zarządu Poczty Polskiej w związku z wątpliwościami dotyczącymi jego realizacji.


Zgodnie z wytycznymi Krajowej Izby Odwoławczej i zaleceniami zewnętrznej firmy doradczej, nastąpiły zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.