Szczegóły pliku

160rocznicaPowstaniaStyczniowego odsloniecie powiekszonej kartki