Szczegóły pliku

160rocznicaBitwyPodWegrowem kartka 148x105