Szczegóły pliku

Inwestycja Poczty w Lublinie 1795