Szczegóły pliku

Porozumienie MON PP-1

Krzysztof Falkowski, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej, Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej, gen. bryg. Karol Molenda, dyrektor NCBC