Komunikaty prasowe

WZA Poczty Polskiej S.A. zatwierdziło sprawozdania, udzieliło absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz powołało Radę Nadzorczą III kadencji

W dniu 24 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Poczty Polskiej S.A. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia było m.in. zatwierdzenie sprawozdań za rok obrotowy 2014, przedłożonych do rozpatrzenia przez Zarząd Spółki, pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą, które zostały poddane badaniu przez biegłego i uzyskały opinię bez zastrzeżeń. ...

Czytaj więcej

Jeszcze lepsza aplikacja mobilna Envelo

Wygodne, szybkie płatności - również kartami zagranicznych banków - oraz wyszukiwanie Stacji z Paczką, to nowości „Poczty w kieszeni”, czyli aplikacji mobilnej Envelo. Jest to z pewnością aplikacja, którą warto mieć w swoim smartfonie w trakcie wakacji. ...

Czytaj więcej