Komunikaty prasowe

Komunikat po posiedzeniu Rady Nadzorczej Poczty Polskiej

W dniu 28. kwietnia Rada Nadzorcza Poczty Polskiej delegowała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. pana Marka Chibowskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie trwa postepowanie konkursowe, którego celem jest wyłonienie pełnego składu Zarządu Poczty Polskiej S.A. ...

Czytaj więcej

Poczta Polska rozmawia z Ministrem Cyfryzacji o digitalizacji usług państwa i jednym okienku

Możliwości uczestnictwa Poczty Polskiej w procesie cyfryzacji państwa, a także tematy dotyczące tzw. „jednego okienka” (rozwiązanie przez które obywatel może załatwić wszystkie sprawy administracyjne z wykorzystaniem usług cyfrowych) – to tylko niektóre tematy poruszone w czasie ubiegłotygodniowego spotkania Zarządu Poczty Polskiej z Ministrem Cyfryzacji – Panią Anną Streżyńską...

Czytaj więcej