Poczta Polska uczciła 100. rocznicę Sejmu Ustawodawczego

Poczta Polska uczciła 100. rocznicę Sejmu Ustawodawczego

Poczta Polska uroczyście zainaugurowała emisję nowego znaczka w gmachu Sejmu. Walor o wartości 5 zł został wydany z okazji 100. rocznicy rozpoczęcia obrad Sejmu Ustawodawczego. Do obiegu trafił 8 lutego br.

Nowy znaczek okolicznościowy przedstawia wizerunek Wojciecha Trąmpczyńskiego, marszałka Sejmu Ustawodawczego oraz prawnika i działacza Narodowej Demokracji. Inauguracyjne posiedzenia jednoizbowego parlamentu 10 lutego 1919 roku otwierał Józef Piłsudski. Przemawiając do nowo wybranych posłów, podkreślił, że powołanie sejmu jest wielkim radosnym świętem narodu po długiej ciężkiej nocy cierpień. Ostatnie posiedzenie odbyło się zaś  27 listopada 1922 roku.

Do zadań Sejmu Ustawodawczego należało m.in. uchwalenie nowej konstytucji. Posłowie dokonali tego w ciągu zaledwie dwóch lat w warunkach ciągle toczących się walk o granice państwa i przy ogromnych problemach wewnętrznych. Nowa ustawa zasadnicza została przyjęta 17 marca 1921 r. Kadencja Sejmu Ustawodawczego zakończyła się w listopadzie 1922 r. wraz z wyborami parlamentarnymi.

 Znaczki pocztowe to zdecydowanie coś więcej, niż tylko potwierdzenie zapłaty za usługi, jakie świadczy Poczta Polska. Te małe dzieła sztuki towarzyszą wydarzeniom ważnym dla naszego kraju. Upamiętniamy na nich najważniejszych polskich bohaterów i największe wydarzenia historyczne. W ubiegłym roku specjalną edycją filatelistyczną uczciliśmy jubileusz 550-lecia parlamentu na ziemiach polskich, który przypomniał nam wszystkim, że nasz parlamentaryzm ma wielowiekową tradycję. Teraz wspominamy Sejm Ustawodawczy, który odegrał niezwykle istotną rolę w XX-leciu międzywojennym – mówi  Przemysław Sypniewski, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Uroczysta prezentacja znaczka odbyła się 21 lutego br. w gmachu Sejmu, zorganizowała ją Kancelaria Sejmu we współpracy z Pocztą Polską.

Poczta Polska upamiętniła w ubiegłym roku m.in. 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Na okolicznościowych znaczkach znalazły się wizerunki Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego.

O znaczku:
autor projektu: Jan Konarzewski
autor portretu: Antoni Cygan
liczba znaczków: 1
wartość: 5 zł
nakład: 144 tys. szt.
technika druku: offset
format znaczka: 31,25 x 39,5 mm 
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: 12 znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 8 lutego 2019 r.

To i inne wydawnictwa Poczty Polskiej można nabyć w wyznaczonych placówkach Poczty Polskiej i sklepie internetowym: www.filatelistyka.poczta-polska.pl