Poczta Polska modernizuje oświetlenie w sortowniach

Poczta Polska modernizuje oświetlenie w sortowniach

Poczta Polska modernizuje oświetlenie w sortowniach

Poczta Polska ogłosiła przetargi na modernizację oświetlenia w czterech największych sortowniach: w Warszawie, Wrocławiu, Lisim Ogonie k. Bydgoszczy i Pruszczu Gdańskim. W ubiegłym roku nowoczesne i inteligentne systemy zostały zainstalowane  w sortowni w Komornikach k. Poznania.  Dzięki tym wszystkim rozwiązaniom spółka zaoszczędzi ponad 2,6 mln zł rocznie.  

Modernizacje oświetlenia w czterech ww. sortowniach, w tym w największej w Polsce sortowni w Warszawie, zakończą się późną jesienią br., jeszcze przed  szczytem świątecznym. Będą one polegały m.in. na wymianie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w halach i towarzyszących im budynkach – administracyjnych, technicznych i magazynowych, a także instalacji inteligentnego systemu sterowania oświetlenia  oraz urządzeń zapewniających pomiar światła w każdym budynku.  

Dzięki modernizacji oświetlenia w pięciu sortowniach: Komornikach, Lisim Ogonie, Pruszczu Gdańskim, Warszawie i Wrocławiu, Poczta Polska zmniejszy łącznie całkowite roczne zużycie energii elektrycznej o ponad 7 % (tj. ok. 6.700.000 kWh), zaoszczędzi ponad 2,6 mln zł rocznie oraz zredukuje emisje CO2 o prawie 5350  ton. Przyjmując rzeczywiste założenie, że jeden dom jednorodzinny o powierzchni ok. 150 m2  zużywa przeciętnie w ciągu roku 3000 kWh energii elektrycznej, planowana redukcja odpowiada rocznemu zasileniu w energię blisko 2250 domów.  

Monitoring efektów w zmodernizowanej w 2017 r. sortowni w Komornikach pokazuje, że miesięczne oszczędności zużycia energii elektrycznej są na poziomie 75-80%  - w zależności od miesiąca 2018 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2017 r.   

Prosty okres zwrotu poniesionych nakładów, po spieniężeniu 1587 świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów), które z tytułu przedsięwzięć skutkujących poprawą efektywności energetycznej uzyska Poczta Polska, wyniesie średnio 2 lata i 10 m-cy.  

 Troska o środowisko naturalne i zasoby  

Poczta Polska od wielu lat podejmuje liczne działania proekologicznie, jak wymiana źródeł światła na LED, termomodernizacja budynków, modernizacja instalacji grzewczych, wymiana kotłów,  wymiana floty samochodowej. Od wielu lat w firmie funkcjonują kontenery zastępujące niszczarki, z których odpady są poddawane recyklingowi. Poczta Polska przekazuje do ponownego wykorzystania także zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny oraz meble, złom metalowy, makulaturę i folię. W placówkach pocztowych zbierane są baterie elektryczne oraz plastikowe nakrętki. Środki pochodzące z ich sprzedaży przekazywane są beneficjentom pocztowej fundacji korporacyjnej „Pocztowy Dar”. Poczta prowadzi systematyczne działania informacyjne i edukacyjne dotyczące ekologii i zdrowego stylu życia.