„Świat oczami młodych” na znaczku pocztowym

25 października br. Poczta Polska wprowadza do obiegu emisję filatelistyczną „Świat oczami młodych”. Przedstawia ona efekty konkursu plastycznego organizowanego przez Pocztę Polską i Fundację Banku Ochrony Środowiska.

Konkurs adresowany był do artystów w wieku 10-19 lat oraz ich nauczycieli, którzy koordynowali projekty
w szkołach i domach kultury. W drugim – ogólnopolskim etapie konkursu wyłonione zostały najlepsze prace spośród laureatów pierwszego etapu.

Dlaczego emisja „Świat oczami młodych” jest wyjątkowa? Po pierwsze dlatego, że publikujemy twórczość młodego pokolenia na znaczkach pocztowych, po drugie - budujemy świadomość prozdrowotną. Edukacja prozdrowotna jest niezmiernie istotna w kształtowaniu wszechstronnych nawyków, pozwalających cieszyć się długim i aktywnym życiem – powiedział Tomasz Dąbrowski, członek Zarządu Poczty Polskiej.

Roch Stefaniak, autor projektu emisji, przedstawił na trzech znaczkach prace Ariadny Kruszy „Końskie zdrowie”, Kamili Rylskiej „Uosobienie zdrowia” i Sandry Marwitz „Zawsze jest czas na zdrowie” – laureatek konkursu „Świat oczami młodych”, którego hasło przewodnie brzmiało: „Czas na zdrowie”.

Z założenia znaczki te oprócz wartości użytkowej oraz kolekcjonerskiej, mają stanowić element prozdrowotnej edukacji, wpisujący się w misję Fundacji BOŚ i Poczty Polskiej – wyjaśniła Ewa Anna Zych, dyrektor Biura Filatelistyki Poczty Polskiej. – Wierzymy, że konkurs zachęci młodzież do zainteresowania się sztuką w jej miniaturowej formie znaczka pocztowego, a budowana wokół projektu wartość dodana – wiedza o zdrowym stylu życia, żywieniu i aktywności fizycznej – zainspiruje młodzież tą tematyką oraz w dłuższej perspektywie wpłynie na prozdrowotne postawy i wybory młodych ludzi – dodała.

Patronat nad konkursem objęli Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Infrastruktury i Budownictwa.

Informacja o znaczku:
autor projektów znaczków: Roch Stefaniak
liczba znaczków: 3
wartość znaczków: 2,60 zł każdy
nakład: po 100 000 szt. każdego
technika druku: offset
format znaczków: 51 x 39,5 mm
arkusz sprzedażny: 3 znaczki
papier: fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 25 października 2017 r.

Kolekcjonuj znaczki w prosty i wygodny sposób! Zamów abonament filatelistyczny w najbliższej placówce pocztowej bądź za pośrednictwem strony internetowej: www.filatelistyka.poczta-polska.pl