Poczta Polska: Wystawa pt. „Operacja (anty)polska NKWD” w gmachu UP Kraków 1

Od 23 października, w gmachu Urzędu Pocztowego 1 w Krakowie przy ul. Westerplatte 20, przez najbliższe cztery tygodnie można obejrzeć przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej wystawę pt. „Operacja (anty)polska NKWD”. Ekspozycja została poświęcona przeprowadzonej w latach 1937-1938 operacji wymierzonej w Polaków zamieszkujących tereny Związku Sowieckiego. W uroczystym otwarciu wystawy udział wziął minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.  

Operacja była jedną z zbrodniczych akcji przeprowadzonych w ZSRS według kryteriów narodowościowych w okresie Wielkiego Terroru lat 30-tych. Została rozpoczęta 11 sierpnia 1937 roku i zaplanowana na 3 miesiące. Ostatecznie masowe represje trwały do końca 1938 roku i objęły ponad 135 tys. Polaków, z których 111 tys. zamordowano. Działaniom tym towarzyszyły masowe deportacje rodzin ofiar. W tym roku przypada 80. rocznica tej sowieckiej zbrodni.  

Na 14 planszach ekspozycyjnych zaprezentowano rozkaz operacyjny nr 00485 wydany przez Nikołaja Jeżowa, który przejdzie do historii jako początek Operacji Polskiej, podstawowe informacje o tym masowym mordzie, jego okrucieństwo oraz umieszczono sylwetki wybranych ofiar represji NKWD. Wystawa jest formą upamiętnienia ofiar wydarzeń z lat 1937-1938, a także przestrogą i lekcją historii dla żyjących. 

- Jestem dumny, że Poczta Polska jest nie tylko blisko klientów, ale także blisko polskiej tradycji i historii. Wystawa, jaką dzisiaj mam przyjemność oglądać, przypomina Polakom o tej straszliwej zbrodni, jaką była „Operacja polska”. Cieszę się, że Poczta Polska jako narodowy operator dołącza się do inicjatyw przywracających pamięć o ważnych wydarzeniach dla narodu polskiego – powiedział minister Andrzej Adamczyk. 

Uroczyste otwarcie wystawy uświetniło spotkanie z prof. Nikołajem Iwanowem, autorem książki pt. „Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina. Operacja Polska 1937-1938”, który poświęcił całe swoje życie zawodowe, aby odkryć i ujawnić prawdę o tragicznych losach Polaków w Związku Sowieckim. Autor opisuje szczegółowo rozkazy, rozporządzenia i okólniki wydawane przez NKWD, które miały na celu objęcie represjami całego społeczeństwa polskiego. 

- Dążymy do tego aby placówki Poczty Polskiej stały się miejscami które, poprzez ofertę dobrej książki, prasy i multimediów, zapewnią naszym klientom dostęp do szeroko pojętej kultury – powiedział Grzegorz Kurdziel, członek zarządu Poczty Polskiej. - Szczególną rolę w naszych działaniach odgrywa promowanie pozycji opowiadających o polskiej historii, takich jak książka prof. Nikołaja Iwanowa, których oferta jest przygotowywania wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej. Jest to bardzo istotny element misji Poczty Polskiej posiadającej najbardziej rozbudowaną sieć sprzedaży, co jest bardzo istotne w kontekście zapewnienia dostępu do dóbr kulturalnych mieszkańcom mniejszych miejscowości, gdzie często nie ma już księgarni – dodał. 

Poczta Polska posiada wyłączność na sprzedaż książki pt. „Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina. Operacja Polska 1937-1938” i znajduje się ona w bieżącej dystrybucji w placówkach pocztowych w całej Polsce.