Poczta Polska: emisja znaczka „Rok Adama Chmielowskiego”

Rok 2017 rok zarówno przez Sejm, jak i Episkopat Polski został ogłoszony Rokiem św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego. Z tej okazji Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek z perforacją w kształcie serca wraz z kopertą FDC (Pierwszego Dnia Obiegu) i datownikiem.

Rok dedykowany Adamowi Chmielowskiemu - Świętemu Bratu Albertowi jest okazją do pogłębienia wiedzy na temat tego niezwykłego człowieka, wybitnego artysty malarza, gorliwego patrioty, a jednocześnie wrażliwego Sługi Ubogich” - czytamy w Liście Episkopatu Polski na Rok Brata Alberta. Projektanci emisji Andrzej i Teresa Sowińscy zamieścili na znaczku fragment płaskorzeźby przedstawiającej Brata Alberta autorstwa Marcina Sobczaka i Adama Piaska, która znajduje się w kościele Świętego Alberta w Gdańsku-Przymorzu.

Adam Chmielowski jako człowiek wyjątkowego talentu, wrażliwy artysta, przez wiele lat poszukiwał coraz dojrzalszych wymiarów piękna dobra i prawdy. Znalazł je w drugim człowieku i to w tym najbiedniejszym, w którego twarzy dostrzegł znieważone oblicze Chrystusa. Uważał, iż sztuka nie stanowi wartości sama w sobie, lecz powinna służyć wartościom wyższym, z których -  na pierwszym miejscu stawiał wartości religijne. Po wielu zmaganiach duchowych wstąpił do nowicjatu ojców jezuitów w Starej Wsi. Kilkumiesięczny pobyt w zakonie sprawił, że odkrył, iż Pan Bóg przewidział dla niego inną drogę powołania i misji. Stał się szarym bratem, pokornym jałmużnikiem i heroicznym apostołem miłosierdzia, aby nieść pomoc żebrakom żyjącym na krakowskim Kazimierzu. Chcąc w pełni zrealizować swoją misję, przywdział habit Trzeciego zakonu św. Franciszka i przyjął imię Brat Albert. Tak dał początek wspólnocie albertyńskiej. Służba samemu Chrystusowi w najuboższych to istota jego charyzmatu. Pragnął „sztukę, talent i myśli Bogu na chwałę poświęcić”. Najbardziej znany jego obraz Ecce Homo – ukazuje Chrystusa cierpiącego i umęczonego, a jednocześnie łagodnego i pełnego miłości.

Wyniesienia Brata Alberta do chwały ołtarzy, zarówno beatyfikacji w 1983 r. w Krakowie, jak i kanonizacji 12 listopada 1989 r. w Rzymie, dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II. Relikwie Świętego znajdują się w Sanktuarium Świętego Brata Alberta Ecce Homo w Krakowie.

O znaczku:
autorzy projektu: Andrzej i Teresa Sowińscy
liczba znaczków: 1
wartość: 2,60 zł
nakład: 360 000 szt.
technika druku: offset i sitodruk
format znaczka: 45 x 45 mm, w tym perforacja w kształcie serca
arkusz sprzedażny: 12 sztuk
papier: fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 17 czerwca 2017 r.

To i inne wydawnictwa Poczty Polskiej można nabyć w wyznaczonych placówkach Poczty Polskiej i sklepie internetowym: http://www.filatelistyka.poczta-polska.pl