Poczta Polska zrealizuje innowacyjne projekty z 9 start-upami

HardGamma Ventures i Poczta Polska wspólnie wybrały pierwszą grupę spółek-uczestników premierowej rundy programu „GammaRebels powered by Poczta Polska”, którego celem jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami Narodowego Operatora Pocztowego. Finansowanie projektów zapewnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach rządowego programu Start In Poland.

Spośród prawie 80 zgłoszeń do programu zakwalifikowano 9 projektów najlepiej wpisujących się w strategię i potrzeby Poczty Polskiej. Teraz uczestnicy, korzystając ze wsparcia eksperckiego zapewnianego przez HardGammę oraz wiedzy branżowej specjalistów Poczty Polskiej, będą mieli okazję zmierzyć się z prawdziwymi wyzwaniami biznesowymi w środowisku jednego z największych polskich przedsiębiorstw.

Zgodnie z założeniami, wyselekcjonowane spółki wpisują się w różne elementy łańcucha wartości Poczty Polskiej, oferując wsparcie w takich obszarach, jak: badanie potencjału rynkowego placówek i oczekiwań klientów, usprawnienie procesu komunikacji cyfrowej z użytkownikami, wykorzystanie technologii typu smart city czy nowoczesnych rozwiązań optymalizujących pracę centrów logistycznych. Każde z zaprezentowanych rozwiązań jeszcze bardziej przybliży Pocztę Polską do oczekiwań jej klientów.

Jesteśmy bardzo zainteresowani perspektywą współpracy z młodymi polskimi innowatorami. Poczta Polska jak Spółka Skarbu Państwa z chęcią angażuje się w projekty, których celem jest wspieranie naszych przedsiębiorców. Twórcy start-upów mogą pozwolić sobie na spontaniczność i podejmowanie ryzyka, które są niezbędne do odniesienia wielkiego sukcesu. Z kolei Poczta Polska jako wielki przedsiębiorca, dla którego priorytetem jest stabilność, musi stąpać ostrożnie po współczesnym rynku, mając na względzie przede wszystkim dobro swoich pracowników i klientów. Dlatego cieszę się, że PARP umożliwił nam połączenie naszych potencjałów. Z tej synergii narodzą się projekty, na których skorzystamy wszyscy – mówi Wiesław Włodek, wiceprezes Poczty Polskiej.

Przed uczestnikami programu 3 miesiące wytężonej pracy, zarówno nad kwestiami technicznymi, jak również dostosowaniem propozycji biznesowej do wymagań Poczty Polskiej. W procesie tym pozyskają wsparcie merytoryczne oraz finansowe, w ramach środków programu Scale UP! realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

­–  Cieszymy się, że wspólnie z Pocztą Polską wyłoniliśmy spółki o tak różnych charakterystykach. Co ciekawe, już podczas pierwszych sesji warsztatowych pojawiły się zalążki ciekawych propozycji usług, które mogą być świadczone wspólnie przez więcej niż jednego uczestnika – mówi Tomasz Kowalczyk, partner zarządzający HardGamma Ventures. – Najważniejsze wydaje się jednak to, że przedstawione pomysły niosą realną wartość biznesową lub pozwalają naszemu partnerowi spojrzeć na różne potencjalne scenariusze rozwoju technologii, np. w zakresie nowoczesnej infrastruktury transportowej – dodaje Kowalczyk.

Współpraca z największą polską firmą jaką jest Poczta Polska jest ekscytującym wyzwaniem zarówno dla wybranych spółek, jak i dla nas. –  mówi Jan Raczyński, Business Development Manager w HardGamma Ventures, zarządzający programem GammaRebels powered by Poczta Polska –  Różnorodność zaproponowanych rozwiązań cieszy mnie tym bardziej, gdyż świadczy o dużej otwartości Poczty Polskiej na nowości. Wszystkie osoby zaangażowane w projekt są pełne entuzjazmu, co wyraźnie widać w trakcie spotkań Uczestników programu ze specjalistami ze strony Poczty Polskiej.