Poczta Polska zatrudni dodatkowych listonoszy

Poczta Polskiej zwiększa etatyzację w służbie doręczeń o blisko 440 etatów. W tym roku do poziomu 12% sukcesywnie będzie powiększona również tzw. rezerwa urlopowo-chorobowa służąca zapewnieniu ciągłości świadczenia usług.

Na podstawie wyników przeprowadzonego badania efektywności obejmującego placówki pocztowe Poczta Polska zdecydowała o zwiększeniu etatyzacji w służbie doręczeń. Łącznie przybędzie blisko 440 nowych miejsc pracy.  W ciągu najbliższych tygodni Spółka przeprowadzi analizę oraz przygotuje reorganizację rejonów doręczeń, tak aby spełniały przyjęte normy obciążenia pracą.

Dodakowe etaty na zastępstwo za listonoszy będących na chorobie lub urlopie

Ponadto Poczta Polska zdecydowała o sukcesywnym uzupełnianiu rezerwy urlopowo-chorobowej w służbie doręczeń. Do końca bieżącego roku wskaźnik rezerwy osiągnie 12% czyli będzie o prawie 3% etatów więcej niż w chwili obecnej. Rezerwa urlopowo – chorobowa to dodatkowe etaty w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług.

 Działania na rzecz poprawy świadczeń pracowników Poczty

W 2016 r. po raz pierwszy od dziewięciu lat wzrosły wynagrodzenia zasadnicze (250 zł brutto) oraz zwiększyła się liczba etatów w eksploatacji o ponad 1000 etatów. W marcu br. został także podpisany nowy Regulamin Premiowania, który uzależnia wypłatę premii m.in. od zaangażowania i jakości pracy Pracowników oraz indywidualnej realizacji zadań. Zgodnie z zapisami Regulaminu, pracownicy okienek i listonosze będą mogli otrzymać nawet 950 zł brutto premii w kwartale. Pierwsze pieniądze trafią na konta już w drugim kwartale 2017 roku.