Zmiany w Radzie Nadzorczej Poczty Polskiej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Poczty Polskiej S.A. przyjęło w dniu 20. stycznia rezygnację przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Pana Józefa Banacha oraz odwołało wiceprzewodniczącą RN, panią Ewę Sibrecht – Ośka.

Jednocześnie do Rady Nadzorczej Poczty Polskiej S.A. zostali powołani: Pani Magdalena Szymczuk - na stanowisko Przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Pan Marek Chibowski na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.