Poczta Polska odznaczona medalem „Pro Patria”

Poczta Polska została uhonorowana medalem „Pro Patria” w uznaniu za wyjątkowe zaangażowanie w kultywowanie pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny. Uroczystość wręczenia medalu odbyła się w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie .

Dr Jan Stanisław Ciechanowski, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wręczając odznaczenie podkreślił ogromną rolę, jaką Poczta Polska odgrywa w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość RP. Przykładem tego jest zaangażowanie firmy w najważniejsze dla historii i tradycji naszego kraju wydarzenia poprzez aktywny w nich udział, jak i wydawnictwa i emisje filatelistyczne.

- W imieniu Poczty Polskiej bardzo dziękuję za to jakże zaszczytne wyróżnienie, które utwierdza nas w przekonaniu, że utrwalanie historii naszej Ojczyzny jest istotnym czynnikiem naszej tożsamości narodowej – mówi Agnieszka Kłoda-Dębska, z-ca dyrektora Biura Promocji i Marketingu w Poczcie Polskiej - Nasze wydawnictwa filatelistyczne, okolicznościowe znaczki, karty pocztowe, z którymi jesteśmy kojarzeni, to zaledwie maleńka część naszej działalności. Niesłabnące zainteresowanie tymi walorami filatelistycznymi pokazuje, że są oczekiwane i potrzebne

Medal „Pro Patria” został ustanowiony Zarządzeniem Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 1 września 2011 roku. Uhonorowane nim mogą być osoby i instytucje „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”. Medal nadawany jest na podstawie udokumentowanych wniosków naczelnych władz organizacji kombatanckich i ofiar represji, a także organów administracji rządowej i samorządowej.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku. Jego najważniejszymi zadaniami jest zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki oraz upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.*

* źródło: http://www.udskior.gov.pl