@@include('build/svg-sprite.svg')

Poczta Polska eliminuje papier i ogranicza zużycie zasobów naturalnych

W ubiegłym roku Poczta Polska wdrożyła wewnętrzny program ekologiczny „Poczta bez papieru”. Zakładał on m.in. digitalizację procesów i dokumentów oraz powszechne wykorzystanie cyfrowych narzędzi i technologii. W wyniku wprowadzonych zmian ilość drukowanych stron na urządzeniach monitorowanych zmniejszyła się o ponad 26 proc. rok do roku.

Porównując ilość zamówionego papieru w 2023r. w stosunku do 2022r., w całej spółce odnotowano spadek o 26 proc. tj. 92 740 ryz (ponad 46 mln kartek). Zmniejszenie zamówień w samych jednostkach eksploatacyjnych wyniosło 25 proc. tj. 82 091 ryz (ponad 41 mln kartek).

Dzięki ograniczeniu wydruków zmalało zużycie nie tylko papieru, ale także tonerów do drukarek. Szacuje się, że zaoszczędzono w ten sposób ok. 23 tys. tonerów w całej spółce.

Korzyści wynikające z cyfryzacji procesów na coraz większą skalę już są odczuwalne. Należą do nich m.in. oszczędność czasu, usprawnienia i przyśpieszenie realizacji zadań, oszczędności finansowe oraz pozytywny wpływ na środowisko. Program „Poczta bez papieru” jest nadal realizowany.

Proekologiczne nastawienie i działania zmierzające do minimalizowania negatywnego wpływu Spółki na otoczenie, to jeden z celów firmy. Poczta Polska modernizuje największe sortownie, inwestuje w zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń, sukcesywnie unowocześnia flotę pojazdów, ograniczając w ten sposób zużycie energii i emisję CO2 oraz sprzedaje produkty ekologiczne (m.in. skropaki, wypełniacze, papierowe koperty, kartony czy taśmy oraz książki o tematyce ekologicznej).

Spółka prowadzi również szeroko zakrojone akcje edukacyjne, których celem jest budowanie świadomości proekologicznej i ograniczenie zużycia zasobów naturalnych. Angażuje w nie pracowników i przekonuje, że nawet najmniejsze działania – przy skali zatrudnienia ponad 60 tys. pracowników – mają bardzo duże znaczenie dla środowiska.

W wewnętrznych sprawach służbowych, pracownicy korzystają aktualnie z szeregu e-systemów wspierających elektroniczny obieg dokumentów i informacji, pracę zespołową oraz przechowywanie zasobów. Na szeroką skalę korzystają także z podpisów elektronicznych. Do świata cyfrowego przeniosły się również spotkania i dyskusje. Bez używania papieru większość pracowników zarządza także swoimi sprawami kadrowymi. Mogą oni elektronicznie potwierdzić obecność w pracy, znaleźć informacje nt. wynagrodzenia i jego składników, rozliczyć wyjazdy służbowe i delegacje, złożyć wniosek urlopowy i wniosek o prace poza biurem. W specjalnym panelu dla pracowników widoczne są informacje nt. zwolnień lekarskich czy przypisanego mienia służbowego. Na szeroką skalę elektronicznie realizowane są także szkolenia.

Na platformy elektroniczne przeniosła się także w dużej mierze współpraca z kontrahentami. Gdy jest to możliwe, umowy zawierane są elektronicznie. W ten sposób prowadzone są również postępowania przetargowe. W ten sposób prowadzi także korespondencję z urzędami. 

Poczta Polska cyfryzuje także swoje usługi dla klientów. Już dziś wiele spraw związanych m.in. z nadawaniem i odbiorem przesyłek można załatwić zdalnie, bez wychodzenia z domu. Spółka ma w swojej ofercie także cyfrowe odpowiedniki listów poleconych tj. usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznegoe-Doręczenia (służą do komunikacji elektronicznej z podmiotami publicznymi) i Q-Doręczenia (do komunikacji pomiędzy  firmami, przedsiębiorcami, stowarzyszeniami, adwokatami oraz osobami fizycznymi).