Poczta Polska kartką pocztową uhonorowała 600-lecie praw miejskich Latowicza
Filatelistyka

Poczta Polska kartką pocztową uhonorowała 600-lecie praw miejskich Latowicza

Poczta Polska poprzez swoją okolicznościową emisję kartki pocztowej włączyła się w obchody 600-lecia praw miejskich Latowicza. 5 stycznia br. nowy walor filatelistyczny został uroczyście zaprezentowany w mieście, które obchodzi w tym roku swój okrągły jubileusz.

Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja dedykowanej z tej okazji kartki okolicznościowej, którą odsłonił Mariusz Dawid, zastępca dyrektora ds. Filatelistyki Poczty Polskiej. Przedstawiciel Spółki odczytał także specjalny list, przygotowany przez wiceprezesa zarządu Wiesława Włodka.

Wydanie historycznej kartki okolicznościowej jest swoistym hołdem dla całej lokalnej społeczności i również symbolicznym wyrazem podziękowania wszystkim Walczącym i Poległym za ich niezłomność, wierność ideałom oraz walkę z najeźdźcami – podkreślił w liście Wiesław Włodek, wiceprezes Poczty Polskiej.

Projektantem kartki jest Jarosław Ochendzan. Autorem zaprezentowanego na walorze zdjęcia jest mieszkaniec Latowicza – Marcin Gajowniczek. Na kartce widnieje kościół parafialny pw. św. Walentego, w którym znajduje się zabytkowy obraz Matki Bożej Łaskawej – Latowickiej.

Murowany zabytek pochodzi z przełomu XIX i XX wieku i stanowi cenną pozostałość neogotyckiego budownictwa sakralnego. Obiekt uznano za wartościowy dla architektury regionalnej ze względu na układ przestrzenny, kształt architektury oraz autora projektu – Józefa Piusa Dziekońskiego, architekta, konserwatora zabytków i prekursora nurtu stylu wiślano-bałtyckiego, uznawanego przejściowo za polski styl narodowy.

Na kartce umieszczono także herb miasta Latowicz ukazujący Baranka Bożego z białą chorągiewką, symbolem Zmartwychwstałego Chrystusa. W projekcie znajduje się również oficjalne hasło miasta, które promuje obchody uroczystości z okazji przywrócenia praw miejskich: „600 lat temu i teraz… Latowicz naszym miastem”.

 

Autor zdjęć: Dawid Ewiak