Poczta Polska kolejny raz laureatem w Konkursie Lodołamacze

Poczta Polska kolejny raz laureatem w Konkursie Lodołamacze

Poczta Polska znów na podium prestiżowego ogólnopolskiego konkursu Lodołamacze. Spółka za swoje działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami zdobyła II. miejsce w kategorii Otwarty Rynek Pracy. 

Poczta Polska zdobyła już pierwsze miejsce na szczeblu regionalnym w kategorii „Otwarty rynek pracy” obejmującym województwa łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Jako największy pracodawca w kraju, Spółka przejawia wrażliwość społeczną – zatrudnia osoby zagrożone wykluczeniem na rynku pracy. Poczta oferuje tysiące miejsc pracy, również w małych miejscowościach, gdzie o zatrudnienie nie jest tak łatwo jak w dużych miastach. W ciągu roku operator pocztowy zwiększył zatrudnienie o blisko 240 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dziś Poczta zatrudnia już ich łącznie ponad 1900.  

 Poczta Polska jest jednym z najlepszych pracodawców w kraju. Zostanie laureatem w ogólnopolskim Konkursie Lodołamacze jest potwierdzeniem tego faktu oraz ogromnym wyróżnieniem. Po raz kolejny, niezależne gremia przyznają nam nagrodę, która dowodzi, że obraliśmy właściwą drogę angażując się w działania na rzecz aktywizacji zawodowej, społecznej i sportowej osób z niepełnosprawnościami. Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie otwarta postawa kadry menadżerskiej oraz zaangażowanie i empatia pracowników wobec ich niepełnosprawnych kolegów. Niezwykle istotne jest także budowanie kultury otwartości na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, nad czym na co dzień z sukcesem pracuje zespół lokalnych koordynatorów - mówi Marek Makuch, dyrektor zarządzający Pionem Kapitału Ludzkiego w Poczcie Polskiej.  

Poczta Polska w 2018 roku wdrożyła Politykę Zatrudniania Osób z Orzeczoną Niepełnosprawnością dając tym samym wyraźny sygnał kierowany do organizacji, że zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami jest ważnym elementem polityki personalnej Spółki. Kolejnym istotnym krokiem w budowaniu kultury otwartości na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami było przystąpienie Poczty Polskiej do Pilotażowego Programu „Praca – Integracja”. Program skierowany został do pracodawców przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a jego celem jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami. W latach 2018 – 2019 w ramach tego Programu zatrudniono w Spółce, przy współpracy z Fundacją Aktywizacja 405 osób. Program jest kontynuowany w 2020 roku. W ciągu 9 miesięcy zatrudnienie w Poczcie Polskiej znalazło już 130 kolejnych beneficjentów Fundacji. Aby Program mógł być skutecznie realizowany, we wszystkich regionach kraju powołani zostali koordynatorzy lokalni w strukturach HR.  

Firma za pośrednictwem wewnętrznych kanałów komunikacji przeprowadziła  szeroką kampanię promująca znaczenie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, skierowaną do pracowników. Były to m.in. artykuły oraz wywiady z pracownikami z niepełnosprawnościami, którzy realizują się zawodowo w Poczcie Polskiej.  

Poczta Polska w 2019 roku została partnerem reprezentacji Polski Amp Futbol. Współpraca jest kontynuowana, a pocztowcy kibicują biało-czerwonym w przygotowaniach do przyszłorocznych Mistrzostw Europy.  Spółka stale dostosowuje swoją infrastrukturę do potrzeb osób niepełnosprawnych, oferuje również rozwiązania ułatwiające korzystanie z usług pocztowych osobom niepełnosprawnym ruchowo, m.in. bezpłatną obsługę w miejscu zamieszkania.  

Spółka jest m.in. laureatem w konkursie „Pracodawca Godny Zaufania” w kategorii „Firma Przyjazna Niepełnosprawnym”. Otrzymała także tytuł „Lider Dostępności” w ogólnopolskim konkursie architektoniczno – urbanistycznym w kategorii „Sieć placówek”.   

Konkurs organizowany jest przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON już od 15 lat. Jego formuła  przewiduje 2 etapy: regionalny (4 regiony skupiające po 4 województwa), które rozstrzygnięte zostały w sierpniu i centralny.