Oświadczenie

Oświadczenie

W związku z publikacjami prasowymi odnoszącymi się do działań Poczty Polskiej S.A. zmierzających do wydania duplikatu dokumentu „Odcinek zbiorowy akcji Poczty Polskiej S.A.”, informujemy, że zgodnie z zapisami statutu Poczta Polska S.A., w celu wydania duplikatu ww. dokumentu, Spółka uruchomiła procedurę umorzenia utraconego odcinka zbiorowego akcji. Publikacja w mediach jest jednym z elementów procedury pozyskiwania duplikatu tego dokumentu i dlatego takie kroki zostały podjęte.

Poczta Polska S.A. w lipcu 2018 roku stwierdziła utratę dokumentu „Odcinek zbiorowy akcji Poczty Polskiej S.A” potwierdzającego 100% kapitału spółki. Zlecenie kontroli w tej sprawie było jedną z pierwszych decyzji obecnego prezesa zarządu Poczty Polskiej S.A. W toku kontroli ustalono miedzy innymi, że przedmiotowy odcinek został złożony w depozycie Spółki, w sejfie prezesa zarządu Poczty Polskiej S.A. Czynności kontrolne nie doprowadziły jednak do wyjaśnienia sprawy, która dotyczy okresu 2010-2018, a osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie i należyte przechowywane tego dokumentu już nie pracują w Poczcie Polskiej S.A.