„Armia Andersa – Szlak Nadziei” na znaczku pocztowym

6 grudnia Poczta Polska wspólnie z Pocztą Kazachstanu wydają nowy znaczek pocztowy emisji „Armia Andersa – Szlak Nadziei”. To już drugi z tej serii, poświęconej żołnierzom generała.

Znaczek o nominale 5 zł, autorstwa Andrzeja Gosika, przedstawia postać Władysława Andersa w otoczeniu żołnierzy na tle górzystego pejzażu Kazachstanu.  Grafika jest wzbogacona o  element godła Kazachstanu - szanyrak (sklepienie jurty) oraz logo Fundacji Wspólnota Andersa. Wydawnictwo można nabyć w 12-znaczkowym arkuszu.

Wybuch II wojny światowej we wrześniu 1939 r. oznaczał podział Polski między Niemcy i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, zgodnie z zawartym 23 sierpnia 1939 r. paktem Ribbentrop-Mołotow. Po agresji Niemiec na ZSRR w czerwcu 1941 r. rozpadł się sojusz Hitler-Stalin, co diametralnie zmieniło sytuację polityczną w Europie. Setki tysięcy Polaków zesłanych po wrześniu 1939 r. w głąb terytorium wschodniego najeźdźcy, mogło – w wyniku układu Sikorski-Majski z 30 lipca 1941 r. –  zostać zwolnionych z więzień i obozów na terenach ZSRR i wejść w skład tworzonych tam Polskich Sił Zbrojnych. Na ich czele stanął generał Władysław Anders.

Dzięki tej armii ocalono dziesiątki tysięcy Polaków, którzy uzyskali nadzieję na wolność własną i Polski. Tworzenie  polskiego wojska w ZSRR oznaczało pokonanie wielu problemów organizacyjnych. Odczuwalne były braki w kadrze oficerskiej - uprzednio zdziesiątkowanej przez radziecki aparat represji m.in. masowe skrytobójcze mordy w Katyniu, Charkowie, Twerze, Kijowie czy Mińsku wiosną 1940 roku. Józef Stalin odmawiał też  odpowiedniego przydziału żywności i środków medycznych polskim żołnierzom. Ekstremalnie wycieńczeni ochotnicy  masowo chorowali i często umierali.

W tej sytuacji w grudniu 1941 r., zdecydowano o przeniesieniu Armii Polskiej z Rosji centralnej do Kazachstanu i innych republik Azji Środkowej. Ostatecznie – za porozumieniem stron – armia Andersa została ewakuowana do Iranu. Ostatni jej żołnierze opuszczali Kazachstan jesienią 1942 r. Ponad 120 tys. osób opuściło ZSRR, wyruszając w  drogę do wolności na „szlaku nadziei”, która  miała wieść przez Bliski Wschód i Włochy, a celem była Polska.

O znaczku:
autor projektu: Andrzej Gosik
liczba znaczków: 1
wartość: 5 zł
nakład: 120 000 szt.
technika druku: offset
format znaczka: 39,5 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 12 znaczków (tête-bêche)
data wprowadzenia do obiegu: 6 grudnia 2017 r.

To i inne wydawnictwa Poczty Polskiej można nabyć w wyznaczonych placówkach Poczty Polskiej i sklepie internetowym: http://www.filatelistyka.poczta-polska.pl