Poczta Polska na wynagrodzenia przeznacza rocznie ponad 4,2 mld zł. W grudniu spółka po raz kolejny podniosła pensje

W tym roku po raz drugi rosną wynagrodzenia pracowników Poczty Polskiej:  o 120  złotych lub 100 złotych. To oznacza, że w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wynagrodzenia zasadnicze najmniej zarabiających pracowników Poczty Polskiej wzrosły o 520 zł. W spółce wypłacane są również premie miesięczne.  

Pracownicy objęci grudniową podwyżką wynagrodzeń dostaną wyrównanie za październik i listopad jeszcze przed Wigilią.  W 2016 roku pocztowcy otrzymali pierwsze od 8 lat podwyżki wynagrodzeń zasadniczych o 250 zł. Od czerwca br. wynagrodzenia zasadnicze wzrosły o 150 zł.  W tym roku, od maja, pracownicy otrzymują także regularnie wypłacaną na nowych zasadach premię – nawet do 954 złotych brutto kwartalnie.  Osoby, które przepracują w firmie co najmniej rok, dostają w październiku premię roczną w wysokości jednomiesięcznej pensji, a po trzech latach  - dodatek stażowy, powiększany o 1% z każdym kolejnym rokiem pracy aż do 20% wynagrodzenia zasadniczego.  

Przyjmując nową strategię zarząd Poczty Polskiej zrezygnował z cięcia kosztów i redukcji etatów na rzecz pozyskiwania nowych źródeł przychodów, otwierania kolejnych placówek i zwiększania zatrudnienia. W czerwcu i wrześniu zostały przeprowadzone ogólnopolskie akcje rekrutacyjne  pt. „Pracuj blisko domu”. W porównaniu z ubiegłym rokiem, zatrudnienie w spółce wzrosło o ponad 2,5 tys. pracowników. Dziś Poczta jest największym w Polsce pracodawcą, zatrudniającym prawie 80 tys. osób.  

Większość pracowników zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę. Miesięczne koszty związane z wypłatą wynagrodzeń stanowią w budżecie spółki około 70%.  W tym roku wyższe koszty pracy związane są z podwyżką wynagrodzeń oraz wypłatą dodatkowych świadczeń dla pracowników np. premii. Łączne koszty pracy, obejmujące koszty wynagrodzeń dotychczasowych i nowozatrudnionych pracowników, wyniosą ok. 4,2 mld zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem to wzrost o około 500 mln zł. 

Zmiany na rynku - dynamicznie rośnie rynek paczek

Zgodnie z planami, które zostały przyjęte w strategii na lata 2017-2021, zmienia się struktura przychodów Poczty Polskiej. Dominujące dotychczas przychody z obsługi korespondencji zaczną ustępować miejsca przychodom z obszaru paczkowo-logistycznego i eCommerce. Z 62% w 2015 roku do 42% w 2021 roku spadną dochody z obszaru listowego, a z 14 do 27% wzrośnie udział przychodów z obszaru KEP (przesyłki Kurierskie, Ekspresowe i Paczkowe). Według prognoz, całkowite przychody Poczty mają wzrosnąć o 25% z poziomu 5,5 mld zł w 2015 roku do 6,9 mld zł w 2021 roku. Zgodnie ze strategią rozwoju operatora pocztowego inwestycje przełożą się wzrost przychodów i jakości usług,  co pozwoli na stały wzrost wynagrodzeń pracowników. 

Dynamicznie rozwijający się rynek wymusza zmiany na wszystkich firmach działających w branży logistycznej. To proces, który wymaga sporych inwestycji. Poczta chce wybudować do 2021 roku Centralny Hub Logistyczny, który ma obsługiwać międzynarodowy handel eCommerce, m.in. w ramach współpracy Poczty z Chinami i rozwijającym się Nowym Jedwabnym Szlakiem. Rozbudowie elementów infrastruktury logistycznej Poczty Polskiej towarzyszyć będą inwestycje w systemy informatyczne i flotę pojazdów.