Wystawa z okazji 80. rocznicy Operacji Polskiej NKWD w poznańskim Urzędzie Pocztowym nr 2

Od  22 listopada br., w gmachu Urzędu Pocztowego nr 2 przy ul. Głogowskiej 17, przez najbliższe cztery tygodnie można obejrzeć przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej wystawę pt. „Operacja (anty)polska NKWD”.

Operacja była jedną z zbrodniczych akcji przeprowadzonych w ZSRS według kryteriów narodowościowych w okresie Wielkiego Terroru lat 30-tych. Została rozpoczęta 11 sierpnia 1937 roku i zaplanowana na 3 miesiące. Ostatecznie masowe represje trwały do końca 1938 roku i objęły ponad 135 tys. Polaków, z których 111 tys. zamordowano. Działaniom tym towarzyszyły masowe deportacje rodzin ofiar. W tym roku przypada 80. rocznica tej sowieckiej zbrodni.

Na 14 planszach ekspozycyjnych zaprezentowano rozkaz operacyjny nr 00485 wydany przez Nikołaja Jeżowa, który przejdzie do historii jako początek Operacji Polskiej, podstawowe informacje o tym masowym mordzie, ale przede wszystkim na tablicach umieszczono sylwetki wybranych ofiar represji NKWD. Wystawa jest formą upamiętnienia ofiar wydarzeń z lat 1937-1938, a także przestrogą i lekcją historii dla żyjących.

Uroczyste otwarcie wystawy uświetniło spotkanie z prof. Nikołajem Iwanowem, autorem książki pt. „Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina. Operacja Polska 1937-1938”, który poświęcił całe swoje życie zawodowe, aby odkryć i ujawnić prawdę o tragicznych losach Polaków w Związku Sowieckim. Autor opisuje w książce szczegółowe rozkazy, rozporządzenia i okólniki wydawane przez NKWD, które miały na celu objęcie represjami całego społeczeństwa polskiego. Książka wsparta została bogatą bazą archiwalną, a prof. Iwanow wykorzystał w procesie jej pisania istniejącą literaturę naukową. Podczas spotkania autor dzielił się wiedzą, ale także zwracał uwagę na trudności związane z jej rozpowszechnianiem. Poczta Polska posiada wyłączność na sprzedaż książki pt. „Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina. Operacja Polska 1937-1938” i znajduje się ona w bieżącej dystrybucji w placówkach pocztowych w całej Polsce.