Wystawa pt. „Operacja (anty)polska NKWD” w gmachu Poczty Głównej w Warszawie

Od 10 sierpnia, w gmachu Poczty Głównej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 31/33, przez najbliższe trzy tygodnie można obejrzeć przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej wystawę pt. „Operacja (anty)polska NKWD”. Ekspozycja została poświęcona przeprowadzonej w latach 1937-1938 operacji wymierzonej w Polaków zamieszkujących tereny Związku Sowieckiego.

Operacja była jedną z zbrodniczych akcji przeprowadzonych w ZSRS według kryteriów narodowościowych w okresie Wielkiego Terroru lat 30-tych. Została rozpoczęta 11 sierpnia 1937 roku i zaplanowana na 3 miesiące. Ostatecznie masowe represje trwały do końca 1938 roku i objęły ponad 135 tys. Polaków, z których 111 tys. zamordowano. Działaniom tym towarzyszyły masowe deportacje rodzin ofiar. W tym roku przypada 80. rocznica tej sowieckiej zbrodni.

Na ekspozycji przedstawiono podstawowe informacje o tym masowym mordzie, jego okrucieństwo oraz umieszczono sylwetki wybranych ofiar represji NKWD. Wystawa jest formą upamiętnienia ofiar wydarzeń z lat 1937-1938, a także przestrogą i lekcją historii dla żyjących.

Dziś w niepodległej Polsce naszym obowiązkiem jest odczytać to, co zamazane, przywrócić  to, co usunięte, odsłonić to, co nasi wrogowie starali się ukryć za grubą kurtyną. Historię ofiar zapomnianych nawet przez rodaków opowiadamy na tej wystawie, którą Poczta Polska ma zaszczyt gościć w swoim głównym urzędzie. Placówka pocztowa należy do szeroko pojętej przestrzeni publicznej. Dlatego mam nadzieję, że historia, którą chcemy tu opowiedzieć, trafi do jak największej liczby odbiorców i stanie się częścią naszej wspólnej pamięci – powiedział podczas uroczystości otwarcia wystawy Wiesław Włodek, wiceprezes Poczty Polskiej.

 Uroczyste otwarcie wystawy uświetniło spotkanie z prof. Nikołajem Iwanowem, autorem książki pt. „Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina. Operacja Polska 1937-1938”, który poświęcił całe swoje życie zawodowe, aby odkryć i ujawnić prawdę o tragicznych losach Polaków w Związku Sowieckim. Autor opisuje szczegółowo rozkazy, rozporządzenia i okólniki wydawane przez NKWD, które miały na celu objęcie represjami całego społeczeństwa polskiego. Książka wsparta została bogatą bazą archiwalną, a prof. Iwanow wykorzystał w procesie jej pisania istniejącą literaturę naukową. Podczas spotkania autor dzielił się wiedzą, ale także zwracał uwagę na trudności związane z jej rozpowszechnianiem.

 – Dążymy do tego aby placówki Poczty Polskiej stały się miejscami które, poprzez ofertę dobrej książki, prasy i multimediów, zapewnią naszym klientom dostęp do szeroko pojętej kultury – mówił Grzegorz Kurdziel, członek zarządu Poczty Polskiej. - Szczególną rolę w naszych działaniach odgrywa promowanie pozycji opowiadających o polskiej historii, takich jak książka prof. Nikołaja Iwanowa, których oferta jest przygotowywania wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej. Jest to bardzo istotny element misji Poczty Polskiej posiadającej najbardziej rozbudowaną sieć sprzedaży, co jest bardzo istotne w kontekście zapewnienia dostępu do dóbr kulturalnych mieszkańcom mniejszych miejscowości, gdzie często nie ma już księgarni – dodał.

Poczta Polska posiada wyłączność na sprzedaż książki pt. „Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina. Operacja Polska 1937-1938” i znajduje się ona w bieżącej dystrybucji w placówkach pocztowych w całej Polsce.