Ruszył nabór do drugiej tury projektu „GammaRabels powered by Poczta Polska”

Rozpoczął się nabór do drugiej tury programu akceleracyjnego  "GammaRebels powered by Poczta Polska". Partnerem projektu został Bank Pocztowy, który  zapewni otwarcie na kolejne  obszary współpracy. Daje to szanse kolejnym Startupom zainteresowanym udziałem w projekcie ScaleUp.

Celem projektu jest połączenie potencjału startupów z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami Poczty Polskiej i Banku Pocztowego. Startupy otrzymają wsparcie akceleracyjne oraz mentorskie m.in. w zakresie business development, budowy strategii rozwoju produktu, bądź usługi oraz zarządzania projektami innowacyjnymi. Przydzieleni zostaną także eksperci biznesowi oraz mentorzy, którzy będą wspierać uczestników w budowaniu modelu biznesowego najlepiej dostosowanego do oczekiwań Poczty Polskiej i Banku Pocztowego. Projekt będzie trwał do marca 2018 r i składał się będzie z dwóch rund akceleracyjnych, trwających po trzy miesiące. Druga runda rozpoczyna się na początku lipca 2017 roku. Wybrane podmioty otrzymają dofinansowanie (do 200 tys. zł.) na realizację innowacyjnych projektów. Procedura aplikacyjna do drugiej rundy akceleracji zostanie uruchomiona jeszcze w tym tygodniu na stronie: http://hardgamma.com/gammarebels/.

Przypominamy, że wytypowane zostały następujące obszary biznesowe Poczty Polskiej, w ramach których poszukiwane będą podmioty do współpracy:
·        produkty (usługi), dające nową wartość dla klienta i uzupełniające podstawową działalność Poczty Polskiej, które mogą być dystrybuowane z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury,
·        narzędzia zwiększające efektywność działań komunikacyjnych i marketingowych (bazy danych, beacony),
·        rozwiązania typu eGovernment, które mogłyby być świadczone we współpracy z Pocztą Polską lub na podstawie danych posiadanych przez nią danych,
·        nowe formy dostawy oraz optymalizacja sieci dostaw przesyłek realizowanych przez Pocztę Polską
·        rozwiązania cyfrowe dla placówek pocztowych (smart post office) – w wymiarze front-office i back-office (w tym wykorzystujące rozwiązania IoT).

Nowością jest otwarcie Poczty Polskiej na rozwiązania z zakresu lekkiej elektromobilności dla pracowników i placówek pocztowych (smart post office, electromobility).

Bank Pocztowy poszukuje rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, edukacji, komunikacji oraz narzędzi skierowanych do grup wykluczonych z wykorzystania usług bankowych. Dodatkowo Bank Pocztowy jest zainteresowany rozwiązaniami, które znajdują się w obszarze zainteresowań Poczty Polskiej.