Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Pocztą Polską

Podnoszenie jakości usług świadczonych dla klientów będących osobami niepełnosprawnymi, podjęcie działań zmierzających do zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz przygotowanie i realizacja programu „Poczta Polska otwarta na niepełnoprawnych” – to tylko niektóre zapisy Porozumienia o Współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnikiem Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Pocztą Polską. 

Porozumienie podpisane 29 marca br. przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza, prezesa Funduszu Roberta Kwiatkowskiego oraz prezesa Poczty Polskiej Przemysława Sypniewskiego zakłada ponadto przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pracowników Poczty Polskiej na temat specyfiki obsługi klienta niepełnosprawnego oraz opracowanie syntetycznego poradnika dla pracowników poczty pt.: „Klient niepełnosprawny. Jak obsługiwać osoby niepełnosprawne”.

Strony zobowiązały się do powołania w ciągu 14 dni zespołu odpowiedzialnego za realizację porozumienia, który raz do roku będzie oceniał dotychczas podejmowane działania i ich rezultaty.

Także zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest głównym celem porozumienia pomiędzy Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Bankiem Pocztowym.

Oba porozumienia są elementem Programu Partnerskiego PFRON, realizowanego wspólnie z instytucjami publicznymi, administracją rządową i samorządową oraz spółkami Skarbu Państwa. Celem tych działań jest zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tych podmiotach. Podpisywane porozumienia zawierają konkretne zapisy dotyczące m.in. audytu dostępności placówek, czy szkoleń z obsługi osób niepełnosprawnych.

Do tej pory stosowne porozumienia zostały podpisane z TVP S.A., Akademią Ekonomiczną w Poznaniu, Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych oraz SGH.


Warszawa 29.03.2017 r.

29.03.17 Informacja prasowa .pdfRozmiar: 225 kB Typ: .x-octet-stream Zapisz plik