@@include('build/svg-sprite.svg')

Poczta Polska: Rocznica Okrągłego Stołu uhonorowana znaczkami pocztowymi

Poczta Polska włącza się w upamiętnienie 35. rocznicy obrad Okrągłego Stołu poprzez emisję wyjątkowej serii znaczków. To przełomowe wydarzenie zapoczątkowało demokratyczne przemiany nie tylko w naszym kraju, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. W efekcie obrad przy Okrągłym Stole możliwe stało się przeprowadzenie pierwszych częściowo wolnych wyborów do polskiego parlamentu, które miały miejsce 4 czerwca 1989 roku.

Emisję „Okrągły Stół i wybory 4 czerwca 1989 r.” tworzą dwa znaczki. Na pierwszym umieszczono fragment archiwalnego zdjęcia, dokumentującego obrady Okrągłego Stołu. Fotografia symbolizuje dialog i porozumienie, które były kluczowe dla pokojowych przemian w Polsce. Drugi znaczek przedstawia stylizowaną kartkę z kalendarza z datą „4 czerwca 1989” oraz informację o pierwszych częściowo wolnych wyborach, będących wynikiem negocjacji Okrągłego Stołu.

Znaczki sprzedawane są w bloku, którego grafika zawiera tytuł emisji, godło Polski oraz symbol zwycięstwa i wolności „Victoria” – ikoniczny gest rozwarcia palców w kształt litery „V”. W latach 80. w Polsce symbolizował pokojowy opór i nadzieję na zwycięstwo. Obok nie mogło również zabraknąć czerwonego napisu SOLIDARNOŚĆ.

Emisji towarzyszy koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC, na której przedstawiono Pałac Namiestnikowski, miejsce obrad Okrągłego Stołu. Datownik zdobi grafika przedstawiająca fragment kompleksu budynków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, co dodatkowo podkreśla znaczenie tych historycznych wydarzeń dla rozwoju demokracji i początków wolności w Polsce, a także rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

O znaczkach:

autorka projektu: Agnieszka Sancewicz
liczba znaczków: 2 w bloku
wartość: 5 zł każdy
nakład: 90 000 szt. każdego znaczka
technika druku: offset
format znaczka: 31,25 x 43 mm
format bloku: 121 x 75 mm
papier: fluorescencyjny
data obiegu: 4 czerwca 2024 r.