@@include('build/svg-sprite.svg')

Zielona inicjatywa Poczty Polskiej. Europejskie Drzewo Roku na znaczku pocztowym

22 maja br. Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek pocztowy prezentujący buk pospolity, zwycięzcę tegorocznej edycji międzynarodowego konkursu „Europejskie Drzewo Roku”.

Na znaczku zaprezentowano fotografię artystyczną autorstwa Bożeny Piotrowskiej, której kadr obejmuje misternie splecione konary, przez które przenikają promienie słońca. Kwitnące krzewy otaczające drzewo tworzą malowniczy pejzaż, zachwycający profuzją barw oraz harmonią. Majestatyczny buk pospolity, zwany „Sercem Ogrodu", to dwustuletnie drzewo rosnące w Arboretum Wojsławice - Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego w Niemczy. Emisji towarzyszy koperta Pierwszego Dnia Obiegu (FDC), której ilustracyjna część zawiera fotografię tego samego drzewa, lecz w jesiennej odsłonie wykonaną przez Dawida Słowińskiego. W grafice datownika symbolicznie przedstawiono konary oraz charakterystyczne eliptyczne bukowe liście, wraz z informacją o miejscu i dacie wydania.

Konkurs „Europejskie Drzewo Roku”

Celem konkursu „Europejskie Drzewo Roku” jest zwrócenie uwagi na interesujące, stare drzewa jako ważne elementy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, które powinniśmy cenić i chronić. W konkursie decydująca nie jest uroda, rozmiary czy wiek drzewa, ale jego historia i związki z ludźmi. Organizatorzy poszukują i doceniają drzewa, które stały się integralną częścią społeczności.

Proekologiczne wydawnictwa filatelistyczne Poczty Polskiej

Warto wspomnieć o innych tegorocznych proekologicznych wydawnictwach Poczty Polskiej promujących ochronę środowiska naturalnego oraz zachęcających do podejmowania szerokich inicjatyw w tym zakresie. Tegoroczna emisja „Europa”, której tematem przewodnim jest podwodna fauna i flora, ma na celu odwrócenie trendu degradacji środowisk wodnych wielkich rzek nizinnych. Wydawnictwo „Ptaki polskich parków” przybliżało nam skrzydlatych mieszkańców parków, natomiast emisja „Owady pożyteczne” propagowała wiedzę na temat bioróżnorodności owadów oraz ich roli w ekosystemie. Zaprezentowany przed kilkoma dniami znaczek „Światowy Dzień Pszczół” podkreśla z kolei znaczenie pszczół dla produkcji żywności oraz zwraca uwagę na zagrożenia dla tych pożytecznych zapylaczy.

Ekologiczne inicjatywy Poczty Polskiej

Poczta Polska, oprócz wydawnictw promujących postawy proekologiczne, wdrożyła szereg projektów mających na celu ochronę środowiska. Dzięki cyfryzacji procesów oraz nowoczesnym formom komunikacji Poczta Polska znacząco zmniejsza zużycie papieru i energii. Wdrożony w 2023 roku program wewnętrzny „Poczta bez papieru” pozwolił ograniczyć drukowanie dokumentów o 26%, oszczędzając 92 740 ryz papieru i 23 tys. tonerów. Digitalizacja procesów usprawniła zadania, przyniosła wymierne oszczędności finansowe i przede wszystkim redukcję śladu węglowego. Firma modernizuje sortownie, inwestuje w nowoczesne maszyny oraz flotę pojazdów elektrycznych, co pozwala na oszczędzanie energii i zmniejszenie emisji CO2. Prowadzi również akcje edukacyjne dla pracowników, zwiększając świadomość ekologiczną.

Tegoroczna inicjatywa „Wybierz nas, posadź Las!” zachęca również klientów do proekologicznych działań. Pracownicy Poczty Polskiej posadzą jedno drzewo za każde 100 przesyłek Pocztex nadanych przez klientów masowych uczestniczących w projekcie.

Ekologiczne projekty Poczty Polskiej obejmują także montaż paneli fotowoltaicznych, cyfryzację usług dla klientów oraz wykorzystanie ekologicznych materiałów do pakowania przesyłek. Te działania znacząco przyczyniają się do ochrony środowiska i pozwalają na realizowanie celów związanych z dekarbonizacją.

Dzięki takim działaniom Poczta Polska nie tylko promuje świadomość ekologiczną, ale również realnie przyczynia się do ochrony naszego wspólnego środowiska. Razem możemy zrobić wiele dla natury i przyszłych pokoleń.

O znaczku:

autor projektu: Poczta Polska
liczba znaczków: 1
wartość: 1 zł
nakład: 2 000 000 szt. powtarzalny
technika druku: rotograwiura
format znaczka: 31,25 x 25,5 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 100 znaczków
data obiegu: 22 maja 2024 r.