@@include('build/svg-sprite.svg')

Poczta Polska przypomina o konieczności prawidłowego adresowania przesyłek pocztowych

Aby przesyłki pocztowe docierały do adresata należy zadbać o ich prawidłowe adresowanie. Z powodu braku nadawcy lub wpisania błędnego adresu nadawcy i adresata, przesyłka staje się niedoręczalna bez możliwości zwrotu. W takiej sytuacji przesyłki trafiają do Działu Obsługi Posprzedażowej Poczty Polskiej w Koluszkach. W 2023 r. ilość przesyłek listowych bez wpisanych właściwych danych nadawcy wynosiła ponad 100 tys. szt.

Każda informacja ma swoje miejsce na kopercie. Istotna jest kolejność zapisywania informacji oraz podział adresu odbiorcy na kolejne linie adresowe: imię i nazwisko adresata lub pełna nazwa (w przypadku firmy), nazwa ulicy z numerem budynku i mieszkania albo nazwa miejscowości wraz z numerem nieruchomości, kod pocztowy i miejsce zamieszkania adresata oraz kraj przeznaczenia w przypadku przesyłek wysyłanych za granicę. Podczas sortowania przesyłek ich adresy rozpoznawane są przeważnie automatycznie, dlatego jest ważne, aby wysokość liter w adresie adresata i nadawcy miała minimum 2 mm.

Swoje dane należy wstawić w polu adresu nadawcy. Pole adresata należy umieścić w zakresie konkretnych wymiarów. Jeśli używamy koperty z tzw. okienkiem, należy zwrócić uwagę, aby cały adres był dobrze widoczny, nawet w przypadku ruchomej zawartości koperty.

Szczegółowe informacje znajdują się w Poradniku poprawnego adresowania, natomiast kody pocztowe można znaleźć na https://www.poczta-polska.pl/znajdz-kod-pocztowy/

Co się dzieje z przesyłkami niedoręczalnymi?

Z powodu braku lub błędnego adresu nadawcy i adresata przesyłki stają się niedoręczalne. Trafiają wtedy do Działu Obsługi Posprzedażowej Poczty Polskiej zlokalizowanego w Koluszkach. W 2023 r. ilość przesyłek listowych bez podania danych nadawcy (rejestrowanych i zwykłych) wynosiła ponad 100 tys. szt. Do takich przesyłek należą również przesyłki nieopłacone albo opłacone w kwocie niższej niż należna, jeżeli nadawca odmówi przyjęcia przesyłki lub uiszczenia opłaty za jej zwrot albo uiszczenia dopłaty.

Przesyłka, która trafi do Działu Obsługi Posprzedażowej podlega komisyjnemu otwarciu w celu uzyskania danych umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie nadawcy. Dział Obsługi Posprzedażowej jako jedyny posiada uprawnienia do realizacji tego typu zadań.

W przypadku, gdy nie można doręczyć przesyłki lub zwrócić jej do nadawcy albo też, gdy odbiorca odmówi jej przyjęcia, korespondencja znajdująca się w przesyłce i jej opakowanie są niszczone - nie wcześniej jednak niż po upływie 60 dni od otwarcia.

Zawartość inna niż korespondencja jest przechowywana w czasie od 3 do 12 miesięcy w zależności o rodzaju przesyłki. Po tym okresie, w przypadku, gdy nie można jej doręczyć lub zwrócić nadawcy, kierowana jest do utylizacji. Przesyłki otrzymują status zlikwidowanych i są niemożliwe do odzyskania.

Rzeczy znajdujące się w przesyłkach podlegające Ustawie o rzeczach znalezionych przekazywane są do Biura Rzeczy Znalezionych (pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, rzeczy o wartości historycznej, naukowej, artystycznej, sprzęt lub ekwipunek wojskowy, rzeczy będące zabytkiem lub materiałem archiwalnym) lub na Policję (broń, amunicja, materiały wybuchowe oraz każdego rodzaju dokumenty tożsamości).