@@include('build/svg-sprite.svg')

Daj listonoszowi szansę - pamiętaj o obowiązku posiadania dostępnej skrzynki pocztowej

Oczekujesz na listy? Sprawdź, czy Twój listonosz ma szansę do Ciebie dotrzeć z przesyłką lub ma możliwość pozostawienia zawiadomienia o oczekującej na Ciebie przesyłce.

W pracy listonoszy często pojawia się problem spowodowany brakiem dostępu do skrzynek odbiorczych, a także całkowitym brakiem skrzynek oraz brakiem oznaczenia posesji tabliczkami z nazwą ulicy lub miejscowości i numerem domu.

Czy listonosz ma utrudniony dostęp do Twojej skrzynki pocztowej? Jeżeli tak, możesz to zmienić wpływając na spółdzielnię czy wspólnotę mieszkaniową, by te zmieniły umiejscowienie skrzynek i umożliwiały listonoszom swobodny do nich dostęp.

Czy jako mieszkaniec budynku jednorodzinnego masz zainstalowaną skrzyknę odbiorczą w dostępnym dla listonosza miejscu?  Każdy właściciel lub współwłaściciel nieruchomości mieszkalnej albo gruntu, na którym znajduje się budynek mieszkalny, jest zobowiązany umieścić skrzynkę pocztową w łatwo dostępnym miejscu. Kwestię tę reguluje Ustawa prawo pocztowe. Posiadanie skrzynki ma również wpływ na jakość i skuteczność dostarczanej korespondencji.

Właściciele nieruchomości, na których znajduje się budynek mieszkalny oraz właściciele budynków mieszkalnych są obowiązani umieścić skrzynkę pocztową, która spełnia prawnie określone wymogi. W budynkach jednorodzinnych skrzynka pocztowa powinna znajdować się przed drzwiami budynku lub w ogólnodostępnej części nieruchomości. W budynkach wielorodzinnych, w których jest więcej niż 3 lokale, skrzynka musi być ulokowana w części ogólnodostępnej. Każdy lokal to oddzielna skrzynka pocztowa.

Wszechobecne wygradzanie osiedli powoduje, że listonosze mają problem z dostaniem się na posesje, a tym samym dostarczeniem korespondencji. W wielu przypadkach skrzynki są umieszczone za bramami ogrodzonych osiedli, gdzie często nie ma komu wpuścić listonosza na klatkę. Niestety spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe nie są chętne do udostępniania listonoszom kodów czy kluczy lub też takiego umiejscowienia skrzynek, aby był do nich swobodny dostęp. Jednym z takich przykładów jest osiedle w dużym mieście -  skrzynki znajdują się za zamkniętymi drzwiami, więc codziennie listonosz jest zmuszony na recepcji odebrać niemal 120 nieoznakowanych kluczyków/czipów, przy pomocy których próbuje dostać się do miejsc gdzie znajdują się skrzynki.

Gdy dostęp listonosza do skrzynek pocztowych jest utrudniony, Poczta Polska występuje do właściciela/współwłaściciela lokalu z prośbą o umieszczenie skrzynek oddawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami lub przekazanie „kodów wejściowych” lub kluczy umożliwiających swobodny dostęp. Naczelnicy lokalnych struktur Poczty Polskiej współpracują także z urzędami gmin, przypominając ich mieszkańcom o obowiązkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.

Aby przesyłki pocztowe docierały do adresata należy zadbać także o ich prawidłowe adresowanie i podawanie prawidłowych danych adresowych np. w trakcie zakupów online. Szczegółowe informacje znajdują się w Poradniku poprawnego adresowania i wykazie kodów pocztowych.

Przypominamy także o możliwości korzystania z usługi Polecony do skrzynki. Dzięki temu rozwiązaniu nie trzeba martwić się o upływający termin odbioru listu i biec do placówki pocztowej. Usługa polega na wrzucaniu adresowanych przesyłek poleconych do skrzynki na listy. 

Żądanie doręczania przesyłek poleconych do skrzynki pocztowej możena złożyć w formie elektronicznej albo w formie papierowej. Formularz elektroniczny dostępny jest tutaj. Papierową wersję formularza żądania można otrzymać w placówce pocztowej albo pobrać ze strony internetowej Poczty Polskiej. Wydrukowany i wypełniony formularz wystarczy złożyć osobiście w placówce pocztowej albo przekazać listonoszowi.

Kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest  e-INFO:awizo. To bezpłatna usługa, umożliwiająca otrzymywanie informacji o oczekiwaniu przesyłki w placówce pocztowej.  Informacje wysyłane są SMS albo e-mailem, w zależności od wyboru klienta. Taką dyspozycję można złożyć w każdej placówce pocztowej lub przez Internet. Jednakże w przypadku pism w postępowaniu karnym, cywilnym, sądowo-administracyjnym, podatkowym, administracyjnym oraz pism w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, klienci otrzymają zawiadomienie w formie papierowej, ponieważ obligują do tego przepisy powszechnie obowiązujące.