@@include('build/svg-sprite.svg')

Poczta Polska kontynuuje proekologiczną serię filatelistyczną

Poczta Polska, w ramach serii poświęconej owadom pożytecznym, wprowadziła do obiegu dwa nowe walory filatelistyczne. Na znaczkach możemy podziwiać biedronkę siedmiokropkę oraz żagnicę jesienną, które nie tylko prezentują piękno przyrody, ale także przynoszą nieocenione korzyści dla środowiska. Walory są dostępne w placówkach pocztowych i internetowym sklepie filatelistycznym od 26 kwietnia br. 

Wśród barwnego i różnorodnego świata owadów, biedronki stanowią jedne z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych gatunków. Ich uroczy wygląd i korzystny wpływ na ekosystem wzbudzają powszechną sympatię. W środowisku pełnią kluczową funkcję w zakresie kontroli populacji szkodliwych owadów, takich jak mszyce, które mogą zagrażać uprawom rolnym. 

Żagnica jesienna, przedstawiona na drugim znaczku, zachwyca i fascynuje swoim wyglądem. Należy do gatunku owadów z rzędu ważek, które są drapieżnikami polującymi na inne owady, takie jak muchy, komary oraz chrząszcze. Dzięki temu pomagają w redukcji populacji szkodników roślin, co jest korzystne dla upraw rolniczych. Wrażliwość ważek na zanieczyszczenia środowiska sprawia, że stanowią one doskonały wskaźnik jego jakości. 

Projekty znaczków zostały stworzone przez Andrzeja Gosika, który posłużył się techniką akwareli. Dzięki tej metodzie owady zostały przedstawione w delikatny sposób, osiągając jednocześnie ekspresyjną dynamikę ruchu. Ta, z pozoru łatwa technika, wymaga ogromnego wyczucia i doświadczenia, aby stworzyć piękny, wywołujący emocje obraz.  

Każdy z wzorów wydany jest w arkuszu sprzedażnym – 5 znaczków i 1 przywieszka. Oprócz znaczków, Poczta Polska wydała również kopertę FDC przedstawiającą rośliny uprawne. Są one utrzymane w kolorystyce i konwencji całej emisji, stanowiąc jej efektowne uzupełnienie.   

Celem wydanej serii znaczków jest propagowanie wiedzy na temat bioróżnorodności gatunkowej owadów oraz zwrócenie szerszej uwagi na rolę, jaką odgrywają w naturalnym środowisku. Owady pożyteczne, takie jak biedronki i żagnice, pełnią kluczową funkcję w utrzymaniu równowagi przyrodniczej. Największym zagrożeniem dla owadów pożytecznych jest degradacja środowiska, która prowadzi do zmniejszenia dostępności naturalnych siedlisk oraz zanieczyszczenia, które mogą być szkodliwe dla tych delikatnych istot. Zmiany klimatyczne, stosowanie pestycydów oraz utrata różnorodności biologicznej stanowią czynniki negatywnie wpływające na populacje owadów pożytecznych. Poprzez edukację i promowanie ochrony środowiska, możemy wspólnie działać na rzecz zachowania bioróżnorodności i zdrowia ekosystemów. 

Więcej o bohaterach tegorocznych znaczków emisji „Owady pożyteczne”: 

Biedronka siedmiokropka (Coccinella septempunctata) 

W Polsce występuje ponad 70 gatunków biedronek, a wśród nich najbardziej znana jest biedronka siedmiokropka. Biedronka ta występuje w uprawach rolniczych, ogrodach, sadach, parkach, na obrzeżach lasów, łąkach, brzegach zbiorników wodnych – wszędzie tam, gdzie może znaleźć pożywienie. Owady dorosłe i larwy są drapieżnikami. Żywią się przede wszystkim mszycami, ale także innymi pluskwiakami np. wełnowcami, tarcznikami, miodówkami, jak również larwami muchówek i chrząszczy, młodymi gąsienicami niektórych motyli, przędziorkami. Larwa zjada znacznie więcej mszyc niż dorosły chrząszcz – nawet do 600 osobników w ciągu swojego życia. Zimuje pojedynczo lub w grupach na poddaszach, strychach, w mieszkaniach, drewutniach, a także w kryjówkach na korze drzew, czy w ściółce wśród liści. 

Żagnica jesienna (Aeshna mixta) 

Żagnica jesienna to ważka, którą można spotkać głównie nad wodą, w pobliżu stawów i jezior. Środowisko wodne jest niezbędne do rozwoju jej larw. Żagnica jesienna nie pokonuje dużych odległości, jednakże szereg większych gatunków ważek często przelatuje na obszary oddalone od akwenów nawet o kilka kilometrów. Wszystkie ważki są bardzo aktywnymi drapieżcami. Atakują w locie m.in. błonkówki, motyle i chrząszcze – głównie owady występujące najliczniej w danej okolicy. Larwy polują na organizmy wodne np. ślimaki, larwy komarów, kijanki żab. Ważki odgrywają ważną rolę w naturalnym procesie ograniczania liczebności wielu masowo występujących szkodników upraw rolniczych i leśnych. 

O znaczkach: 

autor projektów: Andrzej Gosik 
liczba znaczków: 2 
wartość: 4,90 zł każdego 
nakład: 125 000 szt. każdego znaczka 
technika druku: offset + raster stochastyczny 
format znaczka: 40,5 x 40,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 5 znaczków + jedna przywieszka, 2 wzory przywieszki 
data obiegu: 26 kwietnia 2024 r.