@@include('build/svg-sprite.svg')

Nowy znaczek emisji EUROPA. Podwodny ekosystem w promieniach światła

Poczta Polska wprowadziła do obiegu nowy znaczek emisji EUROPA, którego głównym tematem jest podwodna fauna i flora. Na znaczku została zaprezentowana ryba brzana, symbolizująca bogactwo ekosystemów wodnych, których ochrona stanowi kluczowy element w utrzymaniu równowagi środowiskowej.

Tegoroczna emisja znaczków z serii EUROPA ma na celu promowanie ochrony środowiska naturalnego oraz zachęcanie do podejmowania szerokich inicjatyw w tym zakresie. Przede wszystkim stawia sobie za zadanie odwrócenie trendu degradacji najbardziej charakterystycznych dla całej Europy środowisk wodnych wielkich rzek nizinnych, które od wieków odgrywały istotną rolę w krajobrazie, gospodarce i życiu społeczności.

W projekcie autorstwa Bożydara Grozdewa wykorzystano zdjęcie wykonane przez Irenę Stangierską, uznaną fotografkę podwodną. Brzanę, reprezentanta gatunku ryb słodkowodnych (Barbus barbus) z rodziny karpiowatych, umieszczono w otoczeniu symboli pierwiastków chemicznych, takich jak ołów, rtęć i żelazo, które stanowią część zanieczyszczeń środowiska. Symbole te składają się w ogon ryby, tworząc wymowną kompozycję. Szersze fotograficzne ujęcie wodnego środowiska z jego florą i fauną zostało wykorzystane do projektu koperty pierwszego dnia obiegu FDC. Emisji towarzyszy również okolicznościowy datownik z graficznym wyobrażeniem strzałki wodnej, gatunku byliny charakterystycznego dla płytkich akwenów.

Wybór brzany na znaczek pocztowy nie był przypadkowy. Ten gatunek, jako bioindykator, odgrywa istotną rolę w ocenie jakości wody. Bioindykatory są organizmami, których obecność, zachowanie lub właściwości fizjologiczne są wykorzystywane do oceny stanu środowiska. Dzięki swojej wrażliwości na spadek zawartości tlenu w wodzie, brzana jest swoistym wskaźnikiem jakości wody. Jej występowanie w ekosystemie pozwala stwierdzić, że środowisko wodne jest stosunkowo zdrowe i wolne od zanieczyszczeń.

Seria znaczków EUROPA stanowi wspólny projekt europejskich administracji pocztowych. Znaczki te wydawane są nieprzerwanie od 1956 roku i zawsze zawierają oficjalne logo EUROPA, będące znakiem towarowym stowarzyszenia publicznych administracji pocztowych PostEurop. Tematy przewodnie wydawnictw zwykle związane są z kulturą, historią, przyrodą lub osiągnięciami danego kraju, lub regionu, a znaczki serii symbolizują współpracę między operatorami pocztowymi oraz propagują wspólne wartości. Ich różnorodność tematyczna oraz fakt, że często są wydawane w limitowanych nakładach lub w specjalnych edycjach, przyczyniają się do ich popularności wśród kolekcjonerów znaczków pocztowych.

O znaczku:

autor projektu: Bożydar Grozdew
liczba znaczków: 1
wartość: 4,90 zł
nakład: 144 000 szt.
technika druku: offset
format znaczka: 43 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 12 znaczków (tête-bêche)
data obiegu: 25.04.2024 r.