@@include('build/svg-sprite.svg')

Bank Pocztowy gotowy na udostępnienie Klientom usługi e-Doręczenia

Bank Pocztowy przeprowadził testy nowej usługi e-Doręczenia świadczonej przez Pocztę Polską, które mają zastąpić tradycyjną papierową korespondencję wysyłaną do osób prywatnych, urzędów czy firm. Po wdrożeniu nowego rozwiązania, zamiast osobistych wizyt w urzędzie pocztowym, fizycznego odbierania i wysyłania listów poleconych oraz archiwizowania papierowej korespondencji, będzie można dokonać wysyłki pisma w formie elektronicznej. Innowacja ta to efekt wchodzącego w życie od października 2024 ułatwienia dla obywateli w postaci elektronicznego adresu do e-Doręczeń. Bank Pocztowy przeprowadził testy z wykorzystaniem udostępnionego przez Pocztę Polską interfejsu API.

Usługi świadczone w ramach e-Doręczeń to cyfrowe odpowiedniki papierowego listu poleconego. Dzięki e-Doręczeniom obywatele i firmy mogą wysyłać oraz odbierać elektroniczne dokumenty potwierdzone dowodami nadania i odbioru z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Z usługi korzysta już ponad 250 tysięcy osób. Doręczenia elektroniczne mają równoważną moc prawną, jak tradycyjne przesyłki polecone z potwierdzeniem odbioru.

- Niebawem będziemy świadkami końca ery listów papierowych. Obserwujemy, jak korespondencja w zawrotnym tempie zmienia się z papierowej na elektroniczną. Poczta Polska, jako lider tego rynku w ramach udostępnionej platformy cyfrowej e-Doręczeń, zapewnia publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego, które realizuje komunikację drogą elektroniczną firm i osób z podmiotami publicznymi. Ponadto Poczta Polska, jako pierwsza w Polsce, zbudowała także kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego, która daje gwarancję skutecznego prawnie dostarczenia korespondencji drogą elektroniczną między podmiotami niepublicznymi tzn. między osobami czy firmami – mówi Dariusz Śpiewak, Wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej.

Rozwój usługi ma prowadzić w nieodległej przyszłości do stopniowego ograniczania dystrybucji papierowych listów poleconych między administracją a obywatelami i firmami.

E-doręczenia to dostęp do wszystkich spraw w jednym miejscu. Za pomocą unikalnych Adresów do Doręczeń Elektronicznych (ADE), nadawanych przez Ministra właściwego ds. informatyzacji, mamy pewność, że korespondujemy z właściwą osobą czy instytucją. Ponadto e-Doręczenia umożliwią weryfikowanie statusów swojej korespondencji poprzez dowody wystawiane w czasie rzeczywistym, na każdym etapie procesu (takie jak data nadania i doręczenia potwierdzona kwalifikowanym znacznikiem czasu).

- Wprowadzenie e-Doręczeń może stanowić wyzwanie dla wielu spółek, jednak na pewno ułatwi dystrybucję korespondencji do urzędów czy firm. De facto będzie to można zrobić teraz w pełni online. Bank Pocztowy jest nowoczesną instytucją, stawiającą na rozwój cyfrowy. Świadczą o tym nasze wcześniejsze działania takie jak np. wdrożenie karty biometrycznej czy systemu CRM  w chmurze. Dzięki współpracy z Pocztą Polską utworzyliśmy środowisko, na którym Bank przeprowadził testy, potwierdzając swoją gotowość w zakresie obsługi procesu e-Doręczeń. Jestem przekonany, że wdrożenie tego rozwiązania znacząco ułatwi obywatelom oraz podmiotom prawnym komunikację z urzędami czy firmami - mówi Michał Leski, Wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego.

Aby wdrożyć firmę do systemu e-Doręczeń, należy złożyć wniosek o dostęp do środowiska integracyjnego systemu e-Doręczeń oraz wskazać publiczne adresy IP, z których będzie następowała komunikacja. Więcej szczegółowych informacji nt. usługi e-Doręczenia znajduje się na stronie internetowej gov.pl zachęcamy również do kontaktu z zespołem Poczty Polskiej pod adresem kontakt@poczta-polska.pl w celu przeprowadzenia konsultacji w zakresie wdrożenia.