@@include('build/svg-sprite.svg')

Pocztowiec z Tomaszowa Lubelskiego uratował oszczędności Klientki

Pan Adam, Pracownik placówki w Tomaszowie Lubelskim, wykazał się niezwykłą czujnością i profesjonalizmem. Dzięki jego reakcji udało się zapobiec próbie wyłudzenia. Zdenerwowana Klientka, która przybyła do urzędu pocztowego, zamierzała przesłać swoje oszczędności w kwocie 4 tysiące złotych na konto szantażysty. Ta historia jest kolejnym dowodem na to, że Pocztowcy zawsze są gotowi, aby służyć pomocą Klientom w trudnych sytuacjach. 

Pod koniec marca do Urzędu Pocztowego Tomaszów Lubelski 1 zgłosiła się kobieta, w wieku około 60 lat, by skorzystać z usługi przekazu zagranicznego do Włoch w kwocie 4 tysięcy złotych. Pracownik placówki poprosił Klientkę o dane adresata, niezbędne do realizacji usługi. Klientka oświadczyła, że dane te posiada w swoim telefonie zapisane w korespondencji SMS-owej. Podała telefon z otwartą korespondencją Pracownikowi realizującemu usługę. Z treści korespondencji wynikało, że było to oszustwo finansowe o charakterze szantażu i wyłudzenia. Sprawca żądał przelania kwoty w zamian za zaniechanie przez niego dokonania określonych czynności godzących w dobra osobiste Klientki. Treść SMS-owej korespondencji i wyraźne zdenerwowanie Klientki w ocenie pracownika budziły podejrzenie przypadku szantażu i wyłudzenia.

- Swoje podejrzenia szybko zgłosiłem kierownikowi zmiany, który bezzwłocznie powiadomił Policję o możliwości popełnienia przestępstwa szantażu i wyłudzenia. Po 10 minutach do placówki przybyli funkcjonariusze Policji, którzy w toku wstępnych czynności wyjaśniających ustalili, że to faktycznie próba wyłudzenia – mówi Pan Adam, Pracownik obsługi Klienta.

Po zakończeniu czynności funkcjonariusze Policji wraz z klientką opuścili placówkę i udali się do Komendy Policji.

Poczta Polska od lat przypomina o zasadzie „ograniczonego zaufania” do nieznajomych, nieufności wobec podejrzanych i niestandardowych zachowań, szczególnie, gdy w grę wchodzą pieniądze. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, prosimy o powiadamianie policji pod nr 997 lub 112. Zwykła ostrożność może uchronić każdego przed utratą zbieranych latami oszczędności.