@@include('build/svg-sprite.svg')

Informacja o zmianach w Zarządzie Poczty Polskiej

25 marca br., w ramach postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa i czterech Wiceprezesów Zarządu Poczty Polskiej S.A. V wspólnej kadencji, Rada Nadzorcza Poczty Polskiej S.A. podjęła decyzję o: 

Pan Sebastian Mikosz jako oddelegowany członek Rady Nadzorczej pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Spółki od 15 lutego br. W związku z wyborem na stanowisko Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. V wspólnej kadencji, z dn. 25 marca br. przestał pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej.

Przypominamy, że w Zarządzie Poczty Polskiej S.A. znajdują się również:

Information on the appointment of the CEO and Member of the Management Board of Poczta Polska S.A.

On March 25 of this year, the Supervisory Board of Poczta Polska S.A. appointed:

Mr. Sebastian Mikosz has been acting as the CEO of Poczta Polska since February 15 2024. Due to the results of the qualification procedure, as of 25 March 2024 he no longer is a Member of the Supervisory Board.