@@include('build/svg-sprite.svg')

Poczta Polska dostarczy 13. emerytury jeszcze przed Wielkanocą

13. emeryturę, wypłacaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, niektórzy emeryci i renciści otrzymają jeszcze przed Wielkanocą. Listonosze doręczą je do adresatów w całym kraju.

13. emerytura dodawana jest co do zasady do kwietniowej wypłaty comiesięcznego świadczenia.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął decyzję, że osoby, którym termin wypłaty przypada na 1 kwietnia (świąteczny poniedziałek), otrzymają świadczenie już w marcu. Pozostałe przekazy zostaną dostarczone w terminach wypłaty emerytur i rent przypadających w kwietniu. 

Aby otrzymać 13. emeryturę, nie trzeba składać żadnego wniosku. ZUS wypłaci je automatycznie. Z kwoty świadczenia nie są dokonywane potrącenia i egzekucje, nie jest też ona wliczana do dochodu.