@@include('build/svg-sprite.svg')

Poczta Polska rozwija usługi celno-podatkowe i obsłuży jeszcze więcej przesyłek zagranicznych

Od marca br. Poczta Polska rozszerzyła katalog usług celnych, umożliwiając obsługę przesyłek przychodzących z zagranicy, dla których Spółka nie mogła dokonać zgłoszeń. Dotychczas klienci musieli odprawiać je we własnym zakresie.

Zmiana wprowadzona w ostatnim czasie dotyczy zgłoszeń dla towarów w przesyłkach pocztowych przeznaczonych do odprawy celnej poza dotychczas stosowaną procedurą uproszczoną, w tym dla towarów powracających z krajów trzecich (państwa nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego zrzeszającego Unię Europejską, Islandię, Norwegię i Liechtenstein).

Obecnie klienci Poczty Polskiej otrzymują zawiadomienia informujące o nadejściu przesyłki, która utraciła unijny status celny wraz z podanymi informacjami o możliwości odprawy takiej przesyłki przez Operatora.

Na przestrzeni ostatnich lat, obserwujemy nie tylko dynamiczny rozwój rynku e-commerce, ale również zmiany zachodzące w rozwiązaniach logistycznych. Powoduje to rosnący wzrost zainteresowania usługami umożliwiającymi obsługę wykraczającą poza standardowe produkty oferowane klientom na rynku KEP. Każdy chce nie tylko kupować na całym świecie, ale także bezproblemowo otrzymywać swoje zamówienia, dopełniając wszystkich formalności w jednym miejscu. Rozwój usług celno-podatkowych to odpowiedź na potrzeby klientów, którzy oczekują kompleksowych rozwiązań w zakresie usług oferowanych przez Pocztę Polską – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.

Za pośrednictwem Poczty Polskiej można nadać przesyłki do najbardziej odległych zakątków świata. W zależności od destynacji, do której ma trafić przesyłka, klienci mogą ją nadać, wybierając jedną z palety usług: EMS, paczka pocztowa, list zwykły, polecony, z zadeklarowaną wartością czy Global Expres. Przedmiotem dalszych prac prowadzonych przez Pocztę Polską jest zaoferowanie usługi umożliwiającej kompleksową obsługę celną również dla tego rodzaju przesyłek wysyłanych poza Unię Europejską.