@@include('build/svg-sprite.svg')

Poczta Polska: Oferta prenumeraty prasy dla klientów indywidualnych, firm i instytucji

Według raportu „Prasa Drukowana i Cyfrowa”, opublikowanego przez Polskie Badania Czytelnictwa, czytelnictwo prasy w Polsce nie spada. Rośnie jednak grupa odbiorców, którzy przenoszą się do sfery cyfrowej. Kilkadziesiąt procent czytelników wciąż jednak sięga po papierowe dzienniki, tygodniki, dwutygodniki czy miesięczniki lub kwartalniki. Prenumeratę wielu tytułów można zamówić za pośrednictwem Poczty Polskiej. Mogą z niej skorzystać klienci indywidualni, ale także firmy i instytucje.

Poczta Polska oferuje możliwość zamówienia prenumeraty prasy wydawanej na terenie Polski, m.in.  specjalistycznej, popularnonaukowej, rozrywkowej i hobbystycznej. Większość z nich jest dostępna na terenie całego kraju. Wyjątek stanowią tytuły oferowane regionalnie (prasa lokalna).

Zamówienia na prenumeratę można składać za pośrednictwem strony internetowej Poczty Polskiej oraz bezpośrednio u listonoszy i w placówkach pocztowych na terenie całego kraju. Za prenumeratę można zapłacić gotówkowo (placówka pocztowa, listonosz) lub bezgotówkowo (placówka pocztowa, witryna internetowa). W tym drugim przypadku prenumeratę można opłacić także przelewem na wskazany rachunek bankowy.  Koszt prenumeraty obejmuje jedynie koszt zakupu prasy ustalony przez wydawcę. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z doręczaniem i obsługą prenumeraty.

Prenumerata doręczana jest pod adres wskazany przez prenumeratora, w tym do miejsca zamieszkania, siedziby firmy oraz skrytek i przegródek pocztowych.

Zamówienia i przedpłaty obejmują pełne okresy kalendarzowe: kwartał, półrocze, trzy kwartały oraz rok. W przypadku prasy lokalnej istnieje możliwość zmówienia prenumeraty na okres miesiąca. Przedpłaty na czasopisma doręczane przez Pocztę Polską od II kwartału, czyli od 1 kwietnia, przyjmowane są do 25 lutego br. za pośrednictwem witryny internetowej i do końca lutego br. za pośrednictwem listonoszy i w placówkach pocztowych.

W przypadku prenumerat lokalnych, zamówienia można składać do 15. (witryna internetowa oraz placówka pocztowa inna niż placówka właściwa dla miejsca doręczania prenumeraty) lub 20. (listonosz, placówka właściwa dla miejsca doręczania prenumeraty) dnia miesiąca poprzedzającego prenumeratę.

Z usługi prenumeraty prasy mogą skorzystać osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną (np. spółki osobowe – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki budżetowe, spółki kapitałowe w organizacji).

Korzystanie z usługi prenumeraty to szereg korzyści dla czytelnika. Jedną z nich jest oszczędność czasu i pieniędzy. Prasa – bez żadnych dodatkowych kosztów – trafia tam, gdzie życzy sobie tego klient (miejsce wskazane w zamówieniu), zazwyczaj po niższych kosztach za egzemplarz niż w sprzedaży detalicznej i w niezmienionych cenach przez cały okres prenumeraty.