Poczta Polska i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zawarły porozumienie o współpracy

Poczta Polska i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie (KOWR) podjęły wspólne działania zmierzające do zamiany nieruchomości w celu wspierania rozwoju nowych inwestycji na Podkarpaciu. To kolejny projekt realizowany w ramach transformacji sieci logistycznej Poczty Polskiej, w tym budowy i modernizacji centrów logistycznych. 

Współpraca pomiędzy Stronami porozumienia ma na celu podejmowanie działań zmierzających do zrealizowania na terenie Podkarpacia inwestycji strategicznej polegającej na budowie nowego obiektu logistycznego przez Pocztę Polską. 

- Rozwój Poczty Polskiej przyniesie korzyści nie tylko Spółce, ale przede wszystkim polskim obywatelom i przedsiębiorstwom. Aby skutecznie rywalizować na konkurencyjnym rynku kurierskim Poczta musi zainwestować w rozwiązania technologiczne, które w najbliższej perspektywie zapewnią jej pozycję lidera na tym rynku, co pozwoli na aktywne wsparcie rozwoju polskiego biznesu e-commerce. Zawarte porozumienie między Pocztą Polską i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa jest potwierdzeniem wspólnych celów i działań w zakresie rozwoju inwestycji na Podkarpaciu – mówi Piotr Rycerski, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Aktywów Państwowych. 

Poczta Polska planuje budowę nowego węzła ekspedycyjno-rozdzielczego obejmującego swym zasięgiem obszar Podkarpacia.  Do realizacji inwestycji potrzebne są grunty o odpowiednim areale, natomiast działka, którą Spółka obecnie dysponuje nie pozwala na budowę sortowni o wydajności potrzebnej do obsługi zwiększającego się wolumenu przesyłek paczkowych.

–  Poczta Polska sukcesywnie przekształca swoją infrastrukturę logistyczną z listowej w paczkową. Wymaga to odpowiednio większej powierzchni sortowni oraz specjalistycznych urządzeń do obsługi przesyłek kurierskich. Modernizacja i budowa centrów logistycznych oraz ich umaszynowienie zapewni efektywną obsługę rozwijającego się rynku e-commerce, krajowego oraz międzynarodowego. Na Podkarpaciu potrzebny jest nowoczesny hub pocztowy do przeładunku i sortowania rosnącej liczby przesyłek. To region, który z uwagi na położenie geopolityczne, ma wyjątkowy potencjał rozwoju gospodarczego. Nowa sortownia Poczty zlokalizowana w okolicach Rzeszowa zapewni odpowiednią jakość usług kurierskich, których wolumen stale rośnie. Duże znaczenie ma także poprawa warunków pracy, która odbywa się dzięki automatyzacji i informatyzacji procesów sortowania – podkreśla Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.

Zawarte 15 września br. porozumienie o współpracy dotyczy zamiany nieruchomości w gminie Trzebownisko, należącej do Poczty Polskiej na nieruchomość na terenie gminy Świlcza należącej do KOWR. Współpraca pomiędzy Stronami porozumienia ma na celu przygotowanie nieruchomości do zamiany, a w szczególności wykonania analizy stanu prawnego i biznesowego oraz wykonania podziału geodezyjnego.  

Poczta unowocześnia swoją sieć logistyczną, która w perspektywie najbliższych lat pozwoli na realizację strategii rozwoju biznesu kurierskiego i usług transportowych. Operator Narodowy prowadzi wielopłaszczyznowe prace nad unowocześnieniem swojej sieci logistycznej. W sortowni we Wrocławiu i Lublinie zostały już oddane do użytku sortery do automatycznego opracowania przesyłek. W najbliższym czasie kolejny sorter zostanie uruchomiony w Lisim Ogonie k. Bydgoszczy. Ponadto powstaje największy i najnowocześniejszy kompleks logistyczny Poczty Polskiej – Węzeł Ekspedycyjno-Rozdzielczy w Ciemnem pod Radzyminem.